COGEN Czech má nové vedení. V čele je David Bauer z ČEZ Energo

David Bauer byl zvolen předsedou rady COGEN Czech a Josef Jeleček zůstává i nadále jejím řádným členem. Do rady byli také nově zvoleni Jiří Šimek za innogy Energo a Branislav Posuch z MVV Energie CZ. Rada je nejvyšší orgán spolku v období mezi členskými schůzemi a má šest členů. Pět z nich je voleno na tříleté funkční období z řad členů spolku, šestým je výkonný ředitel.

„Bylo mi ctí stát 17 let v čele COGEN Czech. Myslím, že jsme za tu dobu společně odvedli velký kus práce a vymezili jsme pro kogeneraci pevné místo na mapě české energetiky,“ říká Josef Jeleček, dosavadní předseda rady COGEN a zároveň předseda představenstva TEDOM, jednoho z předních světových výrobců kogeneračních jednotek. „Teď ale přišel čas předat štafetu mladší generaci. David je výborná volba a přeji mu v jeho působení hodně úspěchů.“

„Děkuji členům spolku za důvěru. Chci se ve své roli zaměřit na stabilizaci a předvídatelnost podmínek pro podnikání v oblasti kogenerace a její další propagaci coby ekologicky šetrné moderní technologie. Moderní energetika může být šancí pro český průmysl a kogenerace je toho jasným důkazem,“ dodává David Bauer, nový předseda rady a zároveň generální ředitel společnosti ČEZ Energo, které je se 122 jednotkami největším provozovatelem kogenerací na českém trhu.

Složení rady:

  • David Bauer, předseda (ČEZ Energo,s.r.o.)
  • Josef Jeleček, člen (TEDOM,a.s.)
  • Milan Váša, člen (E.On Energie a.s.)
  • Jiří Šimek člen (innogy Energo, s.r.o.)
  • Branislav Posuch, člen (MVV Energie CZ, a.s.)
  • Milan Šimoník, výkonný ředitel

Zároveň se proměnila také skladba kontrolní komise COGEN Czech, jejímž předsedou se stal opět Michal Koutník. Komise je tříčlenná a je volena členskou schůzí rovněž na tříleté funkční období.

Složení kontrolní komise:

  • Michal Koutník, předseda (VYTEZA, s.r.o.)
  • Vlado Murár, člen (individuální člen)
  • Lukáš Dobeš, člen (ČEZ Energo, s.r.o.)
O COGEN Czech:
Vznikl v roce 1999 a je spolkem právnických a fyzických osob, jejichž činnost souvisí s výrobou a provozem kogeneračních technologií, jejich projektováním a prodejem a poradenskou činností v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Cílem spolku je systematická podpora KVET a vytváření příznivějších legislativních a ekonomických podmínek pro rozvoj kogenerace. COGEN Czech má téměř 60 členů. Spolek je členem COGEN EUROPE, WADE, Českého plynárenského svazu, Asociace energetických manažerů a Svazu moderní energetiky.

Newsletter