COMTES FHT dokončil v Dobřanech výstavbu vědeckotechnického parku

Dobřanská společnost COMTES FHT a.s., která se zabývá především výzkumem a vývojem kovových materiálů, dokončila přesně podle plánovaného harmonogramu výstavbu nového vědeckotechnického parku (VTP). Celkový rozpočet investice dosáhl cca 171 milionům korun. Ve třech nových budovách v těsném sousedství současných výzkumných a laboratorních prostor COMTES FHT tak je nyní k dispozici dalších více než 1400 m2 pronajímatelných ploch – výrobních prostor a kanceláří.

Dobřanská firma projekt detailně připravovala skoro 4 roky a jeho samotná výstavba byla zahájena v květnu 2017. Nové zázemí zde naleznou firmy podnikající především ve strojírenství včetně několika start-upů. V areálu je i mateřská školka, kterou v současnosti navštěvuje cca 20 dětí, a provozuje ji město Dobřany.

Dále zde byl postaven multifunkční sál s kapacitou zhruba 150 míst, jenž mimo pořádání odborných konferencí už využívají i místní spolky a organizace (např. ZUŠ při koncertech) a sportují zde zaměstnanci – např. hrají badminton (viz foto hřiště) nebo cvičí aerobic. K dispozici pro podnikající firmy je tady též několik 3D tiskáren využívaných v rámci vývoje materiálů (dvě na kovové materiály, dvě na plast) nebo rychlodobíjecí stanice pro elektromobily.

„Aktuálně už tu působí například svářečská škola. Ze start-upů pak vývojáři zaměřující se na čištění povrchu materiálů mobilním laserem nebo na vývoj kompresorů pro železniční vozidla. Zázemí zde má také několik sdružení a Klastr MECHATRONIKA zaměřující se kromě jiného na robotická pracoviště,“ uvedl Ing. Libor Kraus předseda představenstva a jeden ze spolumajitelů COMTES FHT a.s., který je zároveň provozovatelem VTP.

Nově otevřený vědeckotechnický park podporovaný sídelním městem Dobřany a Plzeňským krajem postupně zaměstná více než osm desítek vysoce kvalifikovaných pracovníků. V současnosti už jich zde nově působí přes dvacet a jejich počet poroste. „Náš VTP se bude jednoznačně věnovat činnostem s vysokou mírou přidané hodnoty zaměřených na inovace, patenty či nové technologie. To znamená prakticky uplatnitelné výsledky výzkumu a vývoje v průmyslové výrobě,“ sdělil L. Kraus.

COMTES FHT samozřejmě počítá se zapojením firem působících v rámci VTP i do svých vývojových aktivit. Zástupci dobřanské společnosti také momentálně jednají o spolupráci VTP s obdobnými organizacemi v zahraničí, především v sousedním Bavorsku. VTP spolupracuje též s dalšími výzkumnými institucemi a univerzitami.                

Celý projekt dobřanského VTP byl financován z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_036/0007116 v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v kombinaci s prostředky společnosti COMTES FHT. Ta mj. využila úvěru od Raiffeisenbank. Areál dobřanského VTP postavila společnost BÖGL a KRÝSL, k.s., která zakázku získala ve výběrovém řízení.   

Newsletter