Controllingové forum na Štiříně bylo svátkem gurmánů

Na Zámku Štiřín se ve dnech 23. a 24. května uskutečnilo 22. Controllingové fórum. Letošní téma bylo: „Časy se mění… co na to controlling?“ Mozaiku digitálních a řemeslných odpovědí nebo receptů z praxe skládalo 16 renomovaných expertů tohoto oboru z obchodních či výrobních firem i neziskových organizací.

„Správný business case je casem, pardon, časem, kdy kombinujeme vědu, umění a odmítáme lákavé kalkulace (často tedy výnosy dělíme třemi),“ říká Jiří Kuchyňa, finanční ředitel CreativeDock Holding. „Musíme však důsledně rozumět ingrediencím, tedy budoucím produktům a službám naší firmy,“ dodává.

Panelové diskuze se zúčastnili: Karel Havlíček – Ministr průmyslu a obchodu, Peter Čakan – MBtech Bohemia, Zdena Macháčková Šimánková – Podnikové finance, Roman Smetana – PRYM CONSUMER CZ.

Panelová diskuze přinesla tyto zprávy.

 • Real-time rozhodování bude brzy nutností, tedy správná data chci mít hned.
 • Těžiště controllingu jde z ex-post do ex-ante roviny.
 • Rychlý přehled a finanční pořádek dělá přátele (nejen) na ministerstvu.
 • Do hloubky jde rozvaha, řízení přes výsledovku nestačí.
 • Větší propojení controllingu s IT je (mega)trendem.
 • Každý zaměstnanec by měl přemýšlet jako podnikatel.
 • Šéf controllingu je informační messenger.

Controlling: Martin Kořínek – Grammer CZ, Tomáš Nekvapil – Controller Institut, Roman Zeman – Vienna Insurance Group, Petr Burian – KOMTERM.

 • Odchylky od plánu se někdy vykrátí a my nevíme skoro nic, pokud nejdeme do hloubky.
 • Paradox posledního měsíce často způsobí, že prosincové finanční výsledky zcela mění příběh celého roku
 • Cena compliance strmě roste.
 • Černé labutě dokážou zahýbat významně výsledky firmy. Dají se plánovat.
 • Správná délka porady nad minulými finančními a obchodními výsledky je nula (aneb Self-service BI má velkou nutriční hodnotu).

Věslava Piegzová z České zbrojovky poukázala na to, že správný controller a finanční ředitel zraje jako víno a o poznatky se dělí každodenně s mladšími kolegy. Znalosti účetnictví, matematicko-statistických metod a umění přesvědčit jsou důležité jako sůl. Šéf musí být pro věc zapálený.

Controlling globálně

Šárka Baladová – L´Oréal, Martin Vlasatý – Roche Diagnostics International AG, Irena Žáčková – Euro-Center Holding

 • Globální řešení pro cash flow může vzniknout i v Česku a vypadá úžasně.
 • Bez spolupráce se nic pořádného neuvaří, ani plánování mezd.
 • Controller bude méně a méně zpracovávat data. Více a více ovlivňovat chod firmy správným směrem a hledat proaktivně nové příležitosti.

Finanční řízení neziskových organizací

Zdeněk Bouda – ZEVO (Spalovna – Pražské služby), Dagmar Růžičková – Národní divadlo, Roman Foks – Fakultní nemocnice Olomouc

Newsletter