CPI Group dokončila akvizici zemědělské půdy a přední farmy

Spojené farmy jsou jedním z největších tuzemských vlastníků zemědělské půdy a výrobcem biopotravin. Obhospodařují přes 20 tisíc hektarů pozemků a další investice v ČR, Německu, Polsku a na Slovensku

Newsletter