ČR: Bilance rozpočtu ke konci září v deficitu 21 miliard korun

30. září 2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 103,3 mld. Kč, celkové výdaje 1 124,2 mld. Kč a schodek hospodaření 21,0 mld. Kč

Meziročně horší výsledek o 37,8 mld. Kč (na konci září 2018 byl vykázán přebytek 16,8 mld. Kč) je negativně ovlivněn prostředky z Evropské unie (EU) a finančních mechanismů (FM). V prvních měsících loňského roku totiž inkasoval státní rozpočet mimořádně prostředky ve výši téměř 21 mld. Kč, a to ve formě závěrečných plateb vztahujících se k programovému období 2007–2013. Navíc se v letošním roce projevuje o 18,2 mld. Kč (o 28,1 %) vyšší objem předfinancovaných projektů na společné programy České republiky a Evropské unie. Tyto výdaje pak mají pozitivní dopad i na meziroční nárůst investic o téměř 40 % (o 24,1 mld. Kč).

Přestože za sebou máme teprve 3/4 roku, územním samosprávným celkům a příspěvkovým organizacím bylo vyplaceno už přes 82 % rozpočtu, neziskovým organizacím 87 % rozpočtu. Do rozpočtu EU bylo letos odvedeno už 85 % plánované částky. U těchto transferů lze tedy v poslední třetině roku očekávat zpomalení jejich realizace.

Newsletter