Euro po zhoršení německé podnikatelské nálady oslabilo zpět k dnešní otevírací ceně 1,1770 EURUSD. Od té se kurz opětovně odrazil do mírného zisku, zapůsobil i pokles 10letého výnosu amerického TIPS na historické minimum pod -1,12 %. Měny regionu drží ztráty, jediná koruna je smazala na úroveň otevírací ceny kolem 25,65 za euro.

ČR: Bilance zahraničního obchodu byla v červenci záporná

Podle předběžných údajů skončila v červenci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 2,1 miliardy korun, který byl meziročně o 1,9  miliardy větší. Uvedl to dnes Český statistický úřad.

Celkovou bilanci v národním pojetí nepříznivě ovlivnilo zejména prohloubení pasiva bilance s ropou a zemním plynem o 3,4 mld. Kč a základními kovy o 1,7 mld. Kč. Přebytek bilance ostatních dopravních prostředků se meziročně snížil o 1,0 mld. Kč.

Příznivý vliv na celkovou bilanci měl růst přebytku bilance s motorovými vozidly, přívěsy a návěsy o 4,0 mld. Kč a také menší deficit u bilance s koksem a rafinovanými ropnými produkty (o 3,1 mld. Kč) a počítači, elektronickými a optickými přístroji (o 0,8 mld. Kč).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v červenci přebytkem 38,9 mld. Kč a byla tak meziročně o 7,4 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 9,5 mld. Kč na 39,7 mld. Kč.

Oproti červnu 2017 se po sezónním očištění v národním pojetí snížil vývoz o 10,8 % a dovoz o 6,1 %. Trend vývoje ukazuje na stagnaci vývozu a pokles dovozu o 4,2 %.

V porovnání se stejným měsícem roku 2016 vzrostl vývoz o 5,8 % (na 240,1 mld. Kč) a dovoz o 6,6 % (na 242,1 mld. Kč).

V lednu až červenci 2017 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 113,3 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 9,0 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 6,5 % a dovoz o 7,4 %.

ČSÚ provedl pravidelné roční zpřesnění údajů. Podle definitivních údajů za rok 2016 vzrostl v národním pojetí meziročně vývoz o 1,1 % na 3 299,1 mld. Kč a dovoz o 0,1 % na 3 135,5 mld. Kč. Obchodní bilance skončila přebytkem 163,7 mld. Kč ve srovnání s 131,0 mld. Kč v roce 2015.

Newsletter