ČR: Důvěra v ekonomiku v závěru roku meziměsíčně vzrostla

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se oproti listopadu zvýšil o 5,9 bodu na hodnotu 87,9. Vzrostly rovněž obě jeho složky. Indikátor důvěry podnikatelů o 5,4 bodu na hodnotu 87,1 a indikátor důvěry spotřebitelů o 8,6 bodu na hodnotu 91,7. V meziročním srovnání jsou ovšem souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a indikátor důvěry spotřebitelů na podstatně nižší úrovni.

průmyslu se důvěra podnikatelů meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 4,9  bodu na  hodnotu 92,8. Podíl průmyslových podniků hodnotících svou současnou celkovou poptávku jako nedostatečnou se oproti listopadu snížil. Stav zásob hotových výrobků se meziměsíčně téměř nezměnil. Podíl podnikatelů očekávajících pro období příštích tří měsíců růst tempa výrobní činnosti se zvýšil. Oproti prosinci 2019 je ale důvěra v průmyslu nižší.

Důvěra podnikatelů ve stavebnictví se ve srovnání s listopadem zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 3,1 bodu na  hodnotu 111,6. Podíl podnikatelů hodnotících svou současnou poptávku po  stavebních pracích jako nedostatečnou se meziměsíčně snížil. Podnikatelé ve stavebnictví odhadují, že se v příštích třech měsících téměř nezmění stávající počet zaměstnanců. V meziročním srovnání je ovšem důvěra ve  stavebnictví stále podstatně nižší.

V odvětví obchodu se důvěra v ekonomiku zvýšila. Indikátor důvěry oproti listopadu vzrostl o  1,1   bodu na hodnotu 93,2. Podíl podnikatelů hodnotících celkovou ekonomickou situaci jako dobrou se po listopadovém poklesu téměř nezměnil. Očekávání ve vztahu k ekonomické situaci pro období příštích tří měsíců jsou v prosinci vyšší. Stav zásob zboží na skladech se téměř nezměnil. Meziročně je ale důvěra v obchodě nižší.

Ve  vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů po výrazném propadu v předchozích dvou měsících zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 6,8 bodu na hodnotu 78,0. K prosincovému růstu indikátoru důvěry ve službách přispěly všechny dílčí ukazatele. Hodnocení aktuální ekonomické situace podniků ve službách se oproti listopadu zlepšilo. Podíl respondentů negativně hodnotících současnou celkovou poptávku se snížil. Naopak vzrostl podíl podnikatelů očekávajících zlepšení poptávky po službách v období příštích tří měsíců. Meziročně je ovšem důvěra ve vybraných službách stále výrazně nižší.

Mezi spotřebiteli se v prosinci důvěra meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 8,6 bodu na hodnotu 91,7. Počet spotřebitelů obávajících se zhoršení celkové ekonomické situace se v prosinci snížil. Obavy spotřebitelů z jejich vlastní finanční situace jsou také nižší než v listopadu. Úmysl spořit se zvýšil. Obavy spotřebitelů z růstu nezaměstnanosti v následujících dvanácti měsících se v prosinci meziměsíčně snížily, avšak stále zůstávají výrazně vysoké. Obavy z růstu cen se téměř nezměnily. Ve  srovnání se prosincem 2019 je však důvěra spotřebitelů výrazně nižší.

***

Sběr dat za podnikatelskou i spotřebitelskou část konjunkturálních průzkumů probíhal v období od 1. do 17. prosince 2020.

Newsletter