Hlavní měnový pár se obchoduje do strany nad hranicí 1,1300 EURUSD. Ekonomický kalendář dnes moc kurzotvorných impulzů nepřinese, trhy se tak budou řídit převážně náladou, která je zatím nakloněna ve směru k riziku Koruna se posunula do okolí 25,40 EURCZK. Zlotý pokračuje v prudkém posilování a na páru s eurem se posunul do okolí hranice 4,60 EURPLN.

ČR: Finální revize HDP za třetí čtvrtletí potvrdila meziroční poklesl o 5 %

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 2,8 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně zvýšila o 5,1 % a míra úspor klesla o 2,4 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků se snížila proti předchozímu čtvrtletí o 2,1 procentního bodu.
Nefinanční podniky: vzrostla míra zisku, klesla míra investic

Míra zisku ve 3. čtvrtletí byla 45,2 %, což je o 1,5 procentního bodu (p. b.) více než v předchozím čtvrtletí a o 0,5 p. b.1 více než před rokem. Míra zisku byla ovlivněna zejména odpuštěním sociálních příspěvků zaměstnavatelů u malých podniků a dotacemi.  Celkové mzdové náklady nefinančních podniků poklesly meziročně o 2,6 %1Míra investic proti předchozímu čtvrtletí klesla o 2,1 p. b. a dosáhla 26,7 %. Meziročně se snížila o 2,7 p. b.1 .

Domácnosti: reálné příjmy domácností vzrostly

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatelvzrostl ve 3. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 2,8 %, meziročně o 2,0 %1. Vzhledem k nízké srovnávací základně vzrostla reálná spotřeba domácností na obyvatele mezičtvrtletně o 5,1 %. Meziročně se reálná spotřeba snížila o 2,7 %1.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve 3. čtvrtletí hodnoty 36 089 Kč1 a oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 9,9 %, meziročně o 0,1 %1. Do výrazného mezičtvrtletního růstu příjmů ze zaměstnání se promítlo zastavení výroby a uzavření některých provozoven v důsledku pandemie koronaviru ve 2. čtvrtletí. Prostředky vyplacené zaměstnancům v rámci programu ANTIVIRUS nepředstavují dle metodiky ESA 2010 mzdy2.

Výsledkem rychlejšího růstu výdajů domácností než jejich příjmů proti předchozímu čtvrtletí byla nižší míra úspor, a to 17,2 %. Nicméně meziročně byla míra úspor domácností vyšší o 5,1 p. b. Míra investic v sektoru domácností se proti předchozímu čtvrtletí snížila o 0,4 p.b. a dosáhla 8,4 %. Meziročně došlo k poklesu míry investic domácností o 1,1 p.b.

Zpřesnění odhadu HDP

Dle revizní politiky byly nově publikovány roční národní účty za rok 2018 a 2019. Toto zpřesnění bylo bez vlivu na celková tempa růstu HDP ve 3. čtvrtletí 2020. HDP mezičtvrtletně vzrostl o 6,9 % a meziročně poklesl o 5,0 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr

Sezónně neočištěný údaj
Jsou zachyceny jako vyplacené imputované sociální příspěvky zaměstnavatelů (D. 122). Tato položka je součástí celkových mzdových nákladů, na které zaměstnavatelé obdrželi provozní dotace.

Všechny termíny jsou v pojetí národního účetnictví a vysvětlivky pojmů označených tučnou kurzívou naleznete https://apl.czso.cz/nufile/Definice.pdf

Newsletter