ČR: Míra nezaměstnanosti v srpnu klesla dle oček. z 3,1 % na 3 %

V září celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 2,7 % na 224 331, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 0,9 % na 316 132 a podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,0 %.  

K 30. 9. 2018 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích celkem 224 331 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 6 168 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 je nižší o 60 584 osob. Z tohoto počtu bylo 203 319 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let[1]. Bylo to o 6 391 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 byl jejich počet nižší o 59 168.

V průběhu září bylo nově zaevidováno 43 624 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 7 959 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 2 342 osob.

 

[1] Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří nemají objektivní překážku pro přijetí zaměstnání a mohou bezprostředně nastoupit do vhodného zaměstnání.  Za dosažitelného se nepovažuje uchazeč o zaměstnání po dobu, po kterou je uznán dočasně neschopným práce, je na mateřské nebo rodičovské dovolené, vykonává krátkodobé zaměstnání podle §25 odst. 6 zákona o zaměstnanosti, je zařazen do rekvalifikačního kurzu a dále uchazeč o zaměstnání po dobu 6 měsíců ode dne vzetí do vazby.

 

Newsletter