ČR nominuje Füleho za svého kandidáta na pozici generálního tajemníka OBSE

Po projednání ve Vládě ČR nominuje ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek diplomata Štefana Füleho na post generálního tajemníka OBSE na nadcházející tříleté funkční období. Mandát současného generálního tajemníka OBSE Lamberta Zanniera vyprší 30. června 2017.

Jmenování generálního tajemníka OBSE podléhá jednohlasnému schválení Ministerskou radou OBSE. Vyjednávací proces ve věci volby nového generálního tajemníka povede Rakousko, které je v roce 2017 předsednickou zemí OBSE. O novém generálním tajemníkovi OBSE by členské země měly rozhodnout ve druhém čtvrtletí roku 2017.

Štefan Füle (54 let) má bohaté zahraniční zkušenosti z řady významných diplomatických postů. Působil jako ministr pro evropské záležitosti a I. náměstek ministra obrany. V letech 2010 -2014 byl evropským komisařem zodpovědným za rozšíření a sousedskou politiku. V současné době je zvláštním zmocněncem MZV pro OBSE.

„Štefan Füle ve všech svých dosavadních funkcích dokázal, že je cílevědomým diplomatem a efektivním manažerem s výbornou znalostí bezpečnostní problematiky. Umí zřetelně formulovat celoevropské zájmy a budovat vztahy s partnery,“ řekl k nominaci ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.

„V pozici, na kterou bude nominován, by zúročil i svou schopnost zapojovat strany s různými názory do diskuze,“ dodal šéf české diplomacie.

„OBSE, největší regionální organizace na světě, je místem pro dialog i v těch nejsložitějších podmínkách a konfliktech. Je organizací, kde k evropské bezpečnosti přistupujeme nejen z hlediska vojenského, ale i ekonomického a lidskoprávního. OBSE má v těchto oblastech řadu konkrétních prostředků ke zvládání krizí. Úlohou generálního tajemníka je tyto schopnosti dále rozvíjet tak, aby OBSE mohla přispět k obnovení důvěry a bezpečnosti v Evropě,“ řekl ke své nominaci Štefan Füle.

Newsletter