ČR podá žalobu proti směrnici EU o zbraních

Na návrh ministra vnitra Milana Chovance vláda dnes, 14. června 2017, souhlasila s tím, aby Česká republika podala žalobu na neplatnost směrnice EU o držení zbraní. Žalobu proti směrnici podá vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU nejpozději do 17. srpna t. r. Současně ČR podá také návrh na odložení účinnosti směrnice. Žalobu vypracuje vládní zmocněnec ve spolupráci s Ministerstvem vnitra.

Směrnice Evropské komise a rady o kontrole nabývání a držení zbraní mj. zakazuje poloautomatické zbraně upravené z automatických zbraní a kromě zákazu zbraní na základě množství vložených nábojů také nově zavádí povinnost registrovat nově vyrobené repliky historických zbraní. Celkem jde o statisíce zbraní a cca 1 milion zásobníků. „Podávat žalobu mě netěší, ale nemáme jinou možnost. Směrnice porušuje jak zákaz proporcionality, tak zákaz diskriminace. Nemůžeme dopustit, aby EU pod záminkou boje proti terorismu nepřiměřeně zasahovala do postavení členských států a jejich občanů. Odzbrojovací směrnice by se u nás dotkla prakticky všech legálních držitelů zbraní, kterých je kolem 300 tisíc. Proto podáme jak žalobu na neplatnost, tak i návrh na odložení účinnosti směrnice,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec.

MV současně s podáním žaloby připraví novou právní úpravu držení zbraní, která zajistí vysoký standard ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti. V budoucí právní úpravě zachováme to, co v ČR funguje, např. požadavky na držitele zbrojních průkazů..

Newsletter