ČR: Schodek státního rozpočtu za duben dosáhl 50,9 ml. Kč

K 31. 5. 2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 584,2 mld. Kč, celkové výdaje 635,1 mld. Kč a schodek hospodaření 50,9 mld. Kč (na konci května 2018 byl vykázán schodek 23,1 mld. Kč).

Hospodaření na konci května bylo jako každoročně ovlivněno periodicky se opakujícími vlivy na příjmové i výdajové straně, které jsou pro květnové hospodaření typické. Na straně výdajů se jedná zejména o nepravidelné vyplácení významných výdajových položek, měsíc květen je tak zatížen výplatou záloh regionálnímu školství na dva měsíce (21,2 mld. Kč), čtvrtletní dotací na obnovitelné zdroje energie (cca 6,5 mld. Kč), čtvrtletní výplatou státního příspěvku na důchodové pojištění (1,8 mld. Kč) či v květnu tradičně vyššími výdaji na obsluhu státního dluhu (8,4 mld. Kč). Naopak květnové příjmy patří mezi nižší, protože se zde nescházejí některé splatnosti, v prvé řadě DPPO nebo DPFO placená poplatníky. To jsou důvody, proč je pokladní plnění na konci května dlouhodobě obvykle horší, než plnění na konci roku.

Meziroční srovnání negativně ovlivňuje fakt, že v průběhu prvních pěti měsíců roku 2018 získal státní rozpočet mimořádně prostředky ve výši 20,7 mld. Kč, které představovaly část závěrečných plateb vztahujících se k programovému období 2007–2013. Navíc se v letošním roce projevuje vyšší schopnost realizovat společné programy EU, kdy výdaje na tyto programy zatím dosáhly 47,7 mld. Kč, což představovalo meziroční růst téměř o 37 %. Tyto výdaje mají pozitivní dopad i na výši investic poskytovanou ze státního rozpočtu. Schodek státního rozpočtu po očištění vlivu prostředků z Evropské unie a finančních mechanismů byl po prvních pěti měsících roku de facto totožný s výsledkem stejného období roku 2018.

Kromě tohoto mimořádného vlivu jsou důvody meziročního vývoje dány předfinancováním řady výdajů plánovaných na celý rok 2019 již v prvních pěti měsících roku. Například transfery státním fondům byly vyplaceny z více než 54%, příspěvkovým organizacím (dotace vysokým školám, podpora vědy výzkumu a inovací) směřovalo již 61 % letošního rozpočtu a plánované neinvestiční transfery neziskovým organizacím byly vyplaceny z více než 59 %. Do rozpočtu Evropské unie bylo letos odvedeno bezmála 51 % plánované částky, tedy meziročně o 6,7 mld. Kč více. A rozpočtům územní úrovně již bylo převedeno bezmála 49 % letošního rozpočtu běžných transferů (meziročně o cca 13 mld. více) a 69 % investičních transferů (o 5 mld. více).

Pozitivně na saldo naopak působí nárůst většiny daňových titulů, zejména nárůst inkasa DPH o 9,6 % za březen až květen, růst inkasa daně z příjmů právnických osob i výrazný meziroční růst daně z příjmů fyzických osob o 16,1 %.

Newsletter