ČR: Státní rozpočet na konci ledna v přebytku 8,8 mld. Kč

Ke konci ledna dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 121,8 mld. Kč, celkové výdaje 113,0 mld. Kč a přebytek hospodaření 8,8 mld. Kč. V lednu 2018 vykázán přebytek 26,5 mld. Kč. Meziroční srovnání negativně ovlivňuje skutečnost, že v lednu 2018 státní rozpočet získal mimořádných 17,1 mld. Kč, které představovaly část závěrečných plateb vztahujících se k programovému období 2007-2013.

Hospodaření státního rozpočtu očištěné na příjmové i výdajové straně o prostředky z rozpočtu EU a FM by skončilo přebytkem ve výši 4,1 mld. Kč. Ve stejném období roku 2018 by takto očištěný výsledek představoval přebytek ve výši 5,0 mld. Kč.

Newsletter