Dolar postupně umazává ranní ztráty, a to jak proti procyklickým měnám, tak i v dolarovém indexu. V případě eurodolaru působí nejen dolarový obrat, ale i evidentní plošný výprodej eura. Oslabující euro proti dolaru nijak nezatěžuje měny regionu. Ty sílí, včetně koruny, která se obchoduje pod hranicí 26,15 za euro.

ČR uspěla ve volbách do Rady OSN pro lidská práva

ČR byla dnes na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku výraznou většinou hlasů zvolena členem Rady OSN pro lidská práva (RLP) na období 2019-2021. Zvolení je výsledkem několikaleté práce české diplomacie a je v souladu s programovým prohlášením vlády jednoznačným závazkem pro další směřování lidskoprávní politiky ČR do budoucna. Prostřednictvím členství v RLP si ČR uchová viditelnou roli v OSN.

ČR naváže na přecházející členství v letech 2011-2014, resp. 2006–2007 a využije vybudovaného renomé k zapojení do práce Rady OSN pro lidská práva. V souladu s Koncepcí podpory lidských práv a transformační spolupráce věnuje ČR tradičně vysokou pozornost situacím v zemích, které systematicky závažným způsobem porušují lidská práva. ČR bude vystupovat jako aktivní země usilující o lidskou důstojnost včetně ochrany lidských práv a podpory demokracie po celém světě. Mezi hlavní priority českého působení bude patřit téma participace ve veřejných a politických záležitostech. ČR bude i nadále podporovat fungování univerzálního periodického přezkumu stavu lidských práv a aktivně se zapojí do reformních snah směřujících k posílení Rady OSN pro lidská práva a zvýšení její efektivity.

Rada pro lidská práva je hlavním politickým mezivládním orgánem OSN, zřízeným Valným shromážděním OSN, zodpovědným za prosazování respektu k ochraně lidských práv. Jedná v Ženevě v rámci řádných zasedání vždy třikrát ročně po dobu deseti týdnů. Schází se rovněž na žádost svých členů při zvláštních zasedáních o závažných lidskoprávních situacích. Navíc třikrát ročně vždy po dvou týdnech zasedá ve formátu pracovní skupiny k univerzálnímu periodickému přezkumu, kdy si státy navzájem udělují doporučení ke zlepšení stavu lidských práv. Ve volbách do RLP dochází k obměně jedné třetiny z celkového počtu 47 členů. Ti jsou voleni na tříleté funkční období dle stanoveného regionálního klíče.

Newsletter