ČR: Útlum ve výrobě a nových zakázkách zpomaluje. Ceny vstupů i výstupů v lednu klesají

Lednová data PMI signalizovala další, byť méně výrazné zhoršení zdraví českého zpracovatelského sektoru. Celkový pokles pohánělo soustavné snižování objemů nových zakázek a výroby, a to vedlo k nejrychlejšímu poklesu zaměstnanosti od září 2009. Výrobci zůstali ve svých výhledech na příštích dvanáct měsíců kvůli pokračující ekonomické nejistotě pesimističtí.

Z průzkumu vyplynulo, že ceny vstupů i výstupů v lednu klesly díky úspěšným vyjednáváním a snahám udržet si konkurenceschopnost. Hlavní výrobní PMI pro Českou republiku společnosti IHS Markit je kompozitní jednociferný ukazatel celkového výkonu výrobního sektoru, který sleduje změny v objemu nových zakázek, ve výrobě, zaměstnanosti, výkonnosti dodavatelů a skladových zásobách. Výsledek vyšší než 50 bodů znamená celkové zlepšení sektoru.

Hlavní index PMI vzrostl na začátku roku 2020 z prosincových 43,6 na 45,2 bodu. Tempo poklesu provozních podmínek v českém zpracovatelském sektoru bylo sice stále silné, ale nejslabší od loňského června. K jeho oslabení přitom přispěl zejména pomalejší pokles výroby. Byl sice stále silný, ale nejnižší za poslední tři měsíce. Objemy produkce podle firem klesly kvůli soustavnému poklesu domácí i zahraniční poptávky.

Nové zakázky v lednu klesly patnáctý měsíc v řadě a výrazným tempem, ač nejslabším od loňského dubna. Opakovaly se zprávy o tom, že odbyt maří nejistota v automobilovém průmyslu, a výrazně klesla také poptávka ze zahraničí. Výrobci následně propouštěli rychlejším tempem. Zaměstnanost klesla do největší míry za více než deset let a firmy redukci sil zdůvodňovali nižšími objemy zakázek a výrazným poklesem rozpracovanosti.

Ve snaze přilákat nové zákazníky výrobci na začátku roku 2020 rovněž snížili své účtované ceny. Redukce cen výstupů byla nejrychlejší od dubna 2016, ale celkově jen mírná. Zároveň se snížily i ceny vstupů, a to třetí měsíc v řadě. Zlevnění vstupů se firmám dařilo vyjednávat vzhledem ke zpomalení v nákupech. Menší nákupy pak znamenaly, že firmy výrobu zásobily ze skladů, jejichž objemy následně klesly rychleji než v prosinci. Stejně tomu bylo i u zásob hotových výrobků. Podnikatelská důvěra zůstala v lednu na negativní půdě, protože mezi výrobci vládne nejistota ohledně výroby v příštím roce. 

Newsletter