ČR: Zahraniční obchod v národním pojetí v lednu s přebytkem 11.9 mld. Kč

Podle předběžných údajů skončila v lednu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 11,9 mld. Kč, který byl meziročně o 9,4 mld. Kč nižší. Uvedl to dnes Český statistický úřad.

Celkovou bilanci v národním pojetí nepříznivě ovlivnilo zejména meziroční snížení kladného salda obchodu s motorovými vozidly o 5,5 mld. Kč (pokles vývozu o 3,7 mld. Kč) a prohloubení deficitu bilance obchodu se základními kovy o 1,9 mld. Kč a produkty zemědělství a myslivosti o 1,6 mld. Kč.

Příznivý vliv na celkovou bilanci měl v meziročním srovnání hlavně menší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 1,9 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v lednu přebytkem 60,4 mld. Kč a byla tak meziročně o 6,4 mld. Kč nižší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil o 3,1 mld. Kč na 46,7 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění v národním pojetí zvýšil vývoz o 0,4 % a dovoz o 4,2 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,6 % a dovozu o 2,7 %.

Ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku vzrostl v lednu 2018 vývoz o 2,4 % (na 292,6 mld. Kč) a dovoz o 6,2 % (na 280,7 mld. Kč).

Newsletter