Creditreform: Počet konkurzů firem v pololetí klesl o 123 na 1028

V prvním pololetí bylo v Česku prohlášeno 1028 konkurzů firem, což je o 123 méně než ve stejném období loni. Z toho živnostníků v konkurzu ubylo 46 na 546, právnických osob pak 77 na 482. ČTK to dnes sdělila společnost Creditreform.

Oživení ekonomiky se příznivě projevuje v poklesu insolvenčních návrhů, který je meziročně dvojnásobný. Letos v pololetí bylo totiž o 8,6 procenta těchto návrhů méně než v pololetí roku 2015, kdy činil meziroční pokles insolvenčních návrhů 4,2 procenta. Výrazný podíl na tomto vývoji má pokles insolvenčních návrhů u firem, kde se počet insolvencí snížil proti pololetí 2015 o 21,6 procenta. U spotřebitelů a nepodnikajících živnostníků je pokles mírnější a dosahuje 8,5 procenta.

Přestože celkový počet insolvencí klesal, ocitla se v insolvenci v letošním 2. čtvrtletí řada velkých společností. Počátkem května podala insolvenční návrh sama na sebe společnost OKD. O týden později vydal soud usnesení o úpadku. Další významnou firmou v insolvenci je podle Creditreformu společnost Vítkovice Power Engineering a její sestra Vítkovice Mechanika. U ní soud návrh odmítl.

Většina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku, případně je insolvenční návrh zamítnut z nedostatku majetku firmy nebo odmítnut z formálních důvodů. Řešení úpadku je u právnických osob možné dvěma způsoby, buď konkurzem, nebo reorganizací. Konkurz je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o jeho prohlášení jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.

„Optimistická očekávání pro rok 2016 se potvrzují. Segment firem se v minulých letech prostřednictvím insolvencí a konkurzů výrazně pročistil. Optimismus na trhu a rostoucí zakázky firem umožňují predikovat klesající počty insolvenčních návrhů firem i pro druhé pololetí roku 2016,“ uvádí společnost. Situaci u spotřebitelů však nelze odhadnout tak jednoznačně.

„Vzhledem k ekonomickému vývoji očekáváme také spíš klesající tendence v počtu insolvenčních návrhů spotřebitelů. Paradoxně situaci v této skupině může negativně ovlivnit rostoucí poptávka domácností. Vyšší důvěra spotřebitelů v ekonomiku a trh práce může opět roztočit úvěrovou spirálu, kterou část spotřebitelů nemusí ustát,“ varoval Crediterform.

Počet prohlášených konkurzů právnických osob a živnostníků:

2000 2491
2001 2473
2002 2155
2003 1728
2004 1411
2005 1236
2006 1245
2007 1115
2008* 1141
2009* 1553
2010* 1601
2011* 1778
2012* 1899
2013* 2224
2014* 2403
2015* 2191
1. pololetí 2016* 1028

Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

*V roce 2008 vstoupil v platnost insolvenční zákon a změnila se metodika. Do konkurzů již nejsou zahrnovány insolvenční návrhy, které jsou rovnou zamítnuté pro nedostatek majetku.

Newsletter