ČSÚ: Bilance zahraničního obchodu skončila v červenci meziročně vyšší o 8,3 mld. Kč

Podle předběžných údajů skončila v červenci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 0,1 mld.  Kč ve srovnání se schodkem 8,2 mld. Kč ve stejném měsíci předchozího roku.

Celkovou bilanci v národním pojetí1) ovlivnil v rozhodující míře meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 8,0 mld. Kč, a to především díky růstu jejich vývozu o 13,7 mld. Kč. Dále se zlepšila bilance ropy a zemního plynu (pokles deficitu o 2,2 mld. Kč) a kovodělných výrobků (vzestup aktiva o 1,1 mld. Kč).

Nepříznivý vliv na celkové saldo měla zejména horší bilance počítačů, elektronických a optických přístrojů o 3,2 mld. Kč a nižší aktivum u strojů a zařízení o 1,4 mld. Kč a elektrických zařízení o 1,0 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v červenci přebytkem 50,5 mld. Kč a byla tak meziročně o 9,2 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 0,4 mld. Kč a dosáhl 48,7 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 2,4 % a dovoz o 1,8 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu (o 0,1 %) a růst dovozu (o 0,4 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2018 stoupl vývoz o 8,4 % na 289,6 mld. Kč a dovoz o 5,1 % na 289,5 mld. Kč. Letošní červenec měl o dva pracovní dny více než červenec předchozího roku.

V lednu až červenci 2019 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 108,6 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 26,0 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 4,1 % a dovoz o 3,0 %.

ČSÚ provedl pravidelné roční zpřesnění údajů. Podle definitivních údajů za rok 2018 vzrostl v národním pojetí meziročně vývoz o 2,9 % na 3 616,2 mld. Kč a dovoz o 5,0 % na 3 517,8 mld. Kč. Obchodní bilance skončila přebytkem 98,5 mld. Kč ve srovnání s 163,5 mld. Kč v roce 2017.

Newsletter