ČSÚ: Celková důvěra v českou ekonomiku se meziměsíčně snížila

Celková důvěra v ekonomiku se meziměsíčně snížila. Souhrnný indikátor důvěry, vyjádřený bazickým indexem, oproti červnu poklesl o 1,3 bodu na hodnotu 98,7. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně snížil také o 1,3 bodu na hodnotu 96,1. Indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 1,2 bodu na hodnotu 111,8. Ve srovnání s červencem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší, indikátor důvěry podnikatelů je na stejné úrovni. Uvedl to dnes Český statistický úřad.

V odvětví průmyslu se důvěra podnikatelů v ekonomiku meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,5 bodu na hodnotu 94,3. Zástupci průmyslových podniků zhodnotili současnou ekonomickou situaci jejich firem přibližně stejně jako v červnu. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se mírně snížilo. Stav zásob hotových výrobků se téměř nezměnil. Hlavní bariérou růstu produkce je stále nedostatek zaměstnanců, uvádí ji 37 % respondentů. Přibližně 28 % vykazujících jednotek se potýká s nedostatečnou poptávkou. Podnikatelé v průmyslu očekávají pro období příštích tří měsíců pokles tempa růstu výrobní činnosti. Očekávání zaměstnanosti jsou oproti minulému měsíci přibližně stejná. Ukazatele očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou meziměsíčně na téměř stejné úrovni jako v červnu. V meziročním srovnání je důvěra v průmyslu nižší.

Pravidelný čtvrtletní průzkum ve zpracovatelském průmyslu v červenci prokázal, že se využití výrobních kapacit podniků v mezičtvrtletním srovnání zvýšilo a dosáhlo 86,2 %. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 8,8 měsíce, což je přibližně stejně jako v předchozím čtvrtletí.

Důvěra podnikatelů ve stavebnictví se meziměsíčně mírně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 0,5 bodu na hodnotu 97,6. Ukazatel hodnocení současné celkové ekonomické situace podniků se téměř nezměnil. V porovnání s červnem zůstalo hodnocení poptávky po stavebních pracích stejné. Zástupci stavebních podniků očekávají v příštích třech měsících snížení tempa růstu stavební činnosti při zachování stávající úrovně zaměstnanosti. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou o něco nižší, pro období příštích šesti měsíců jsou stejná. Ve srovnání s červencem 2017 je důvěra v odvětví stavebnictví vyšší.

Newsletter