Na trhy se vrátila averze k riziku. Evropské akcie padají, stejně tak i futures amerických. Evropské výnosy rostou, americké jen mírně. Dolar se proti euru obchoduje bez jasnějšího směru na úrovni otevírací ceny. Procyklické měny slábnou, měny regionu, mimo zlotý, také.

ČSÚ: Ceny průmyslových výrobců se v roce 2019 meziročně zvýšily o 2,6 %

Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 0,6 %, ceny průmyslových výrobců o 0,1 % a ceny stavebních prací o 0,2 %, ceny tržních služeb pro podniky klesly o 0,2 %. Meziročně klesly ceny zemědělských výrobců o 3,7 %, ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 2,1 %, stavebních prací o 4,6 % a tržních služeb pro podniky o 2,4 %.

V průměru za celý rok 2019 v porovnání s rokem 2018 byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 4,9 %, ceny stavebních prací o 4,6 % a ceny průmyslových výrobců a tržních služeb vzrostly shodně o 2,6 %.

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,6 %. Vzrostly ceny ovoce o 8,7 %, jatečných prasat a vajec shodně o 4,9 %, olejnin o 1,5 % a mléka o 1,4 %. Ceny zeleniny se snížily o 4,8 % a drůbeže o 2,7 %.

Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 0,1 %. Vzrostly ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,7 %, z toho zpracovaného masa a výrobků z masa o 3,4 %. Zvýšily se ceny chemických látek a výrobků o 0,8 % a ceny těžby a dobývání o 0,4 %. Klesly ceny obecných kovů a kovodělných výrobků a ceny v odvětví pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků shodně o 0,2 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,2 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se snížily o 0,2 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 4,6 % a za služby v oblasti zaměstnání o 1,8 %. Zvýšily se ceny za architektonické a inženýrské služby a související technické poradenství o 1,3 % a za poradenství v oblasti řízení o 0,9 %. Ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování a ceny za služby v oblasti programování vzrostly shodně o 0,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,2 %.

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 3,7 % (v listopadu o 2,1 %). V rostlinné výrobě se ceny snížily o 10,2 %. Ceny zeleniny byly nižší o 31,5 %, obilovin o 11,2 % a olejnin o 4,1 %. Ceny ovoce vzrostly o 62,7 % a ceny brambor o 0,7 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 5,8 %, vzrostly ceny jatečných prasat o 38,1 % a vajec o 6,3 %. Nižší byly ceny skotu o 1,1 % a mléka o 1,5 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 2,1 % (v listopadu o 0,9 %). Vzrostly ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 8,8 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 11,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 4,2 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 14,5 %. Ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu se zvýšily o 4,7 % a v odvětví těžby a dobývání o 4,3 %. Vzrostly také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků klesly o 2,3 %, dopravních prostředků o 1,1 % a chemických látek a výrobků o 3,5 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energií o 6,8 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,6 % (v listopadu o 4,7 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 1,2 % (stejně jako v listopadu).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,4 % (v listopadu o 2,2 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 7,7 %, za služby v oblasti programování o 5,2 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 4,6 %, za informační služby o 3,9 % a za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 3,7 %. Vyšší byly ceny za poradenství v oblasti řízení o 2,9 % a za služby v pozemní dopravě o 2,3 %. Ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě byly nižší o 1,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,2 % (v listopadu o 2,0 %).

Newsletter