ČSÚ: Ceny průmyslových výrobců v únoru meziměsíčně klesly, meziročně rostly o 1,4 %

Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 0,5 %, ceny stavebních prací o 0,4 % a ceny tržních služeb pro podniky o 1,2 %, ceny průmyslových výrobců klesly o 0,7 %. Meziročně se snížily ceny zemědělských výrobců o 3,8 %, ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 1,4 %, stavebních prací o 4,4 % a tržních služeb pro podniky o 2,4 %.

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,5 %. Vzrostly ceny ovoce o 25,6 % a zeleniny o 3,1 %, ceny skotu a obilovin se zvýšily shodně o 1,0 %. Klesly ceny drůbeže o 7,0 %, jatečných prasat o 4,4 %, mléka o 0,5 % a vajec o 0,4 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,7 %. Významně se snížily ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly nižší o 0,9 %, z toho nápojů o 1,8 %, zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 1,2 % a mléčných výrobků o 1,3 %. Snížily se ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,0 %. Vzrostly ceny těžby a dobývání o 1,3 % a chemických látek a výrobků o 0,6 %. Zvýšily se ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 0,7 %, z toho ceny oprav a údržby kovodělných výrobků, strojů a zařízení o 1,3 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,4 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se zvýšily o 0,2 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 1,2 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 9,0 %, za služby v oblasti zaměstnání o 4,6 % a za poradenství v oblasti řízení o 3,1 %. Dále vzrostly ceny za bezpečnostní a pátrací služby o 2,3 %, za služby v oblasti nemovitostí o 2,0 % a za služby v oblasti pojištění o 1,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,7 %.

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 3,8 % (v lednu o 2,9 %). V rostlinné výrobě se ceny snížily o 10,0 %. Ceny zeleniny byly nižší o 39,8 %, obilovin o 12,9 %, brambor o 4,8 % a olejnin o 3,8 %. Ceny ovoce vzrostly o 28,9 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 3,6 %, vzrostly ceny jatečných prasat o 33,1 % a vajec o 7,7 %. Nižší byly ceny drůbeže o 7,0 %, mléka o 2,2 % a skotu o 1,9 %.

Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 1,4 % (v lednu o 2,4 %). Zvýšily se ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 9,0 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 10,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 3,6 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 13,9 %. Ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu byly vyšší o 4,5 %. Klesly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků se snížily o 3,7 %, ceny dřeva, papíru a tisku o 3,5 % a ceny dopravních prostředků o 1,0 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energií o 4,4 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,4 % (v lednu o 4,2 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,7 % (v lednu o 0,6 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,4 % (stejně jako v lednu). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 10,4 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 5,7 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 4,9 % a za poštovní a kurýrní služby o 3,2 %. Ceny za služby v oblasti programování a za informační služby byly vyšší shodně o 3,6 %, za služby v oblasti pojištění o 2,9 % a za služby v pozemní dopravě o 1,9 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,5 % (stejně jako v lednu).

Ceny průmyslových výrobců v EU – leden 2020 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně vzrostly o 0,4 % (v prosinci 2019 o 0,1 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Rumunsku o 1,6 %. V České republice byly ceny vyšší o 1,3 %, na Slovensku o 1,0 %, v Německu o 0,8 %, v Polsku o 0,5 % a v Rakousku o 0,3 %.  Nejvíce klesly ceny v Estonsku o 1,6 %.

Meziročně byly ceny v EU27 v lednu nižší o 0,2 % (v prosinci 2019 o 0,3 %). Nejvíce se snížily ceny v Estonsku o 5,3 %. V Rakousku ceny klesly o 0,5 %.  Na Slovensku se ceny zvýšily o 2,6 %, v České republice o 2,4 %, v Polsku o 1,7 % a v Německu o 0,5 %. Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku o 5,1 %.

Newsletter