ČSÚ: HDP klesl mezičtvrtletně o 0,3 %

Podle předběžného odhadu klesl hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,3 % a meziročně o 2,1 %.

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1] byl v 1. čtvrtletí podle předběžného odhadu o 0,3 % nižší než v předchozím čtvrtletí a v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku klesl o 2,1 %.

Negativní meziroční vývoj HDP byl ovlivněn především setrvale klesajícími výdaji na konečnou spotřebu domácností. Naopak pozitivně přispívaly výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí a zahraniční poptávka, v obou případech však méně než závěrem minulého roku. Pokles hrubé přidané hodnoty byl ovlivněn zejména vývojem ve skupině odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství a v profesních, vědeckých, technických a administrativních činnostech.

Zaměstnanost[2] mezičtvrtletně vzrostla o 0,2 % a oproti stejnému čtvrtletí loňského roku klesla o 1,6 %.

 

[1] Všechny uváděné údaje jsou očištěny o sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.

[2] V pojetí národních účtů.

Newsletter