ČSÚ: Hospodaření vládních institucí skončilo loni s deficitem 28,6 miliardy Kč

AKTUALIZOVÁNO – Hospodaření sektoru vládních institucí skončilo v roce 2015 deficitem ve výši 28,6 miliardy Kč, což odpovídá 0,63 % nominálního HDP. Oproti notifikacím z dubna letošního roku došlo k navýšení deficitu o 0,21 procentního bodu. Výše zadlužení dosáhla na konci roku 2015 úrovně 40,32 procenta HDP, oproti dubnovým notifikacím tak došlo k poklesu zadlužení o 0,74 procentního bodu. Výše deficitu a dluhu za předchozí roky zůstaly beze změny. Údaje o fiskálních konvergenčních kritériích za Českou republiku byly 30. září zaslány Evropské komisi.

Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2012–2015

Jednotka

Rok

2012

2013

2014

2015

Přebytek/Deficit sektoru vládních institucí

-159 552

-51 129

-83 063

-28 607

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

1 805 429

1 840 412

1 819 098

1 836 255

Hrubý domácí produkt (HDP) v tržních cenách

4 059 912

4 098 128

4 313 789

4 554 615

Přebytek/Deficit sektoru vládních institucí

% HDP

-3,93

-1,25

-1,93

-0,63

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

% HDP

44,47

44,91

42,17

40,32

Zvýšení deficitu o 9,9 mld. Kč oproti dubnovým notifikacím je způsobeno zejména novými informacemi o výdajích, které nebudou za programovací období 2007-2013 proplaceny z fondů EU. Na základě těchto údajů o čerpání prostředků z fondů EU byl deficit zvýšen o 11,9 mld. Kč. K revizi deficitu dále přispěly aktuální údaje z ročních statistických zjišťování u vládních institucí a změny plynoucí z auditu účetních závěrek vybraných vládních institucí (-1,8 mld. Kč). Na relativní výši deficitu současně působila revize nominálního HDP, která redukovala deficit o 0,01 p.b.

Newsletter