Evropské PMI indexy průmyslu a služeb klesly, dokonce více než trh očekával. Euro je i přesto v zisku, což je dáno především oslabujícím dolarem. Risk-on nálada na trzích podporuje rizikové měny, včetně koruny. Kurz zpevňuje směrem k 25,30 za euro.

ČSÚ: Inženýrské stavitelství v dubnu zmírnilo pokles stavební produkce

Stavební produkce v dubnu reálně meziročně klesla o 4,6 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,9 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 4,9 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 0,6 %. Meziročně bylo zahájeno o 1,5 % bytů více. Dokončeno bylo o 32,5 % bytů méně.

Stavební produkce1 v dubnu 2020 byla reálně meziměsíčně nižší o 1,9 %. Meziročně klesla o 4,6 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku snížila o 10,5 % (příspěvek −7,9 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně vzrostla o 13,5 % (příspěvek +3,3 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 ve stavebnictví se v dubnu 2020 meziročně snížil o 1,9 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v dubnu 2020 meziročně vzrostla o 2,3 %.

Stavební úřady v dubnu 2020 vydaly 7 012 stavebních povolení, meziročně o 4,9 % méně. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 34,6 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 klesla o 0,6 %.

Počet zahájených bytů v dubnu 2020 meziročně vzrostl o 1,5 % a dosáhl hodnoty 3 386 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 6,3 %. V bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 5,4 %. Pokles počtu zahájených bytů nastal v ostatních kategoriích především v úpravách stávajících rodinných a bytových domů.

Počet dokončených bytů v dubnu 2020 meziročně klesl o 32,5 % a činil 1 837 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu o 30,2 %, v bytových domech počet dokončených bytů klesl o 43,4 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v březnu 2020 v EU27 meziročně klesla o 13,4 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 13,3 % a inženýrské stavitelství kleslo o 14,9 %. Údaje za duben 2020 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 06. 2020.

_____________________

Poznámky:

Meziroční vývoj stavební produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.

Ukazatele týkající se zaměstnanosti ve stavebnictví se vztahují k celé populaci podniků s převažující stavební činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

V souladu s revizní politikou ČSÚ byly revidovány údaje za leden až březen 2020.

Newsletter