ČSÚ letos očekává nižší sklizeň obilovin a propad úrody máku

Na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. červenci se očekává úroda základních obilovin 6 345 tis. tun a řepky 1 287 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní je úroda základních obilovin o 515 tis. tun nižší (−7,5 %), řepky se sklidí o 141 tis. tun více (+12,3 %). Předpokládaná sklizeň máku 15 tis. tun je o čtvrtinu nižší než loni (−25,9 %).

Odhadovaná úroda základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 6 345 tis. tun  je o 7,5 % nižší než loňská sklizeň. Předpokládaný pokles produkce o 515 tis. tun jde téměř zcela na vrub snížení hektarového výnosu na 5,07 t/ha (−6,6 %). Osevní plocha mírně poklesla na 1 250 tis. ha (−0,9 %). Očekávaná úroda základních obilovin je nižší než pětiletý i desetiletý průměr (−14,4 %, respektive −10,0 %). Jedná se o třetí nejnižší sklizeň za posledních 10 let. V roce 2010 se sklidilo o 171 tis. tun méně a v roce 2012 byla sklizeň ve srovnání s aktuálním odhadem pro rok 2018 dokonce o 700 tis. tun nižší.

Podle červencového odhadu se očekává meziročně nižší sklizeň pšenice ozimé, ječmene jarního i ozimého a tritikale. Naopak více se sklidí pšenice jarní, ovsa a žita.

Pšenice ozimé se podle odhadu sklidí 4 146 tis. tun (−8,5 %) s výnosem 5,36 t/ha (−7,1 %), ječmene jarního 1 045 tis. tun (−8,6 %) s výnosem 4,71 t/ha (−5,0 %), ječmene ozimého 516 tis. tun (−9,2 %) s výnosem 5,03 t/ha (−14,0 %), pšenice jarní 199 tis. tun (+5,3 %) s výnosem 4,32 t/ha (+6,7 %), tritikale 173 tis. tun (−2,2 %) s výnosem 4,58 t/ha (−6,3 %), ovsa 145 tis. tun (+1,9 %) s výnosem 3,39 t/ha (+5,0 %) a žita 121 tis. tun (+10,5 %) s výnosem 4,76 t/ha (−3,3 %).

Předpokládaná úroda řepky 1 287 tis. tun je o 141 tis. tun vyšší než loňská sklizeň (+12,3 %), a to díky vyššímu výnosu 3,13 t/ha (+7,6 %) i rozšíření osevní plochy na 412 tis. ha (+4,4 %). Osevní plocha této plodiny je po roce 2013 druhou nejvyšší v historii sledování. Odhadovaná úroda řepky je v porovnání s pětiletým průměrem o 4,5 % nižší (výměra +5,0 %; výnos −8,9 %), ale je o 6,2 % vyšší než průměr za posledních deset let (výměra +7,9 %; výnos −1,4 %).

Odhadovaná sklizeň máku 15 tis. tun je o čtvrtinu nižší než loni (−25,9 %) v důsledku významného poklesu osevní plochy na 27 tis. ha (−18,3 %) i výnosu na 0,56 t/ha (−9,7 %). Letošní předpokládaná sklizeň je také výrazně nižší než průměr sklizní za posledních pět i deset let (−34,8 %, respektive – 42,7 %).

Newsletter