ČSÚ: Meziroční pokles cen zahraničního obchodu v listopadu zrychlil

V listopadu se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,6 %, dovozní ceny o 0,2 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,6 %. Meziročně vývozní ceny klesly o 1,8 %, dovozní ceny o 2,2 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,4 %.

Meziměsíční srovnání

Vývozní ceny se v listopadu snížily o 0,6 %. Největší vliv na snížení celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 0,6 %. Nejvíce klesly ceny chemikálií o 1,3 % a ceny polotovarů1 o 1,1 %. Ceny minerálních paliv vzrostly o 1,9 % a ceny potravin o 0,1 %.

Dovozní ceny v listopadu klesly o 0,2 %. Vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl zejména pokles cen polotovarů o 0,8 %. Ceny ostatních surovin2 se snížily o 1,6 % a ceny chemikálií o 1,3 %. Rostly ceny minerálních paliv o 2,1 % a ceny potravin o 1,4 %.

Směnné relace dosáhly hodnoty 99,6 %. Nejnižší negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly potraviny (98,7 %), stroje a dopravní prostředky (99,5 %) a průmyslové spotřební zboží (99,6 %). Pozitivních hodnot směnných relací dosáhly nápoje a tabák (101,6 %) a ostatní suroviny (101,3 %).

Meziroční srovnání

Ceny vývozu se snížily o 1,8 % (v říjnu o 0,8 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo snížení cen polotovarů o 3,6 %. Nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 13,5 % (zejména kovového odpadu), minerálních paliv o 8,8 % a ceny chemikálií o 4,3 %. Naopak ceny nápojů a tabáku rostly o 1,0 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,8 %.

Dovozní ceny se snížily o 2,2 % (v říjnu o 1,9 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 12,5 % (zejména ropy a plynu). Ceny nápojů a tabáku se snížily o 9,1 %, chemikálií o 6,6 % a ceny polotovarů o 3,1 %. Ceny potravin rostly o 5,0 % a ceny ostatních surovin o 1,3 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 100,4 % (v říjnu hodnota 101,1 %), nicméně šestý měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Z významnějších skupin dosáhla pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (104,2 %), chemikálie (102,5 %) a průmyslové spotřební zboží (101,6 %). Nejnižší hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (85,4 %) a potraviny (94,3 %).

Newsletter