ČSÚ nebude uvádět mzdy v podnikatelské a nepodnikatelské sféře

Český statistický úřad nebude v informacích o tuzemské průměrné mzdě, které zveřejňuje každé čtvrtletí, od příštího roku uvádět údaje za podnikatelskou a nepodnikatelskou sféru. Důvodem je zavedení nového evropského manuálu, který mění pravidla zařazování do sektorů. Změna bude mít dopad i do české legislativy. ČTK to dnes sdělila mluvčí ČSÚ Petra Báčová.

Údaje o průměrné mzdě v nepodnikatelské sféře slouží v české legislativě například pro stanovování platů a náhrad spojených s výkonem funkce představitelů státní moci nebo státních zástupců. „Pro tyto legislativní účely je využíván údaj za předminulý rok. Do roku 2019 je tedy dostatek času, aby příslušné subjekty zvolily vhodné řešení avizované změny,“ uvedla předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

Statistici ve svém časopise Statistika a my uvedli, že z jejich pohledu je metodicky nejvhodnější využití jediného údaje, a to průměrné hrubé měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců. „Pokud by měla být zachována současná úroveň platů, valorizací a podobně, je nutné adekvátně upravit existující právní předpisy. To je však politické rozhodnutí, které sahá nad rámec působnosti ČSÚ,“ uvedli statistici. ČSÚ už o problému informovali ministerstvo práce a sociálních věcí, Nejvyšší soud ČR, Nejvyšší správní soud ČR, Nejvyšší státní zastupitelství ČR a další instituce, které využívají údaje ČSÚ.

Podnikatelskou sféru statistický úřad dosud vymezoval jako souhrn institucionálních sektorů nefinančních podniků, finančních institucí a domácností, kam patří především osoby samostatně výdělečně činné. V této sféře nyní pracuje kolem 3,2 milionu lidí. Hlavní podíl tvoří zpracovatelský průmysl, kde převažují dělnické profese a obchod, tedy prodavači a podobná zaměstnání.

V nepodnikatelské sféře, která zahrnuje vládní instituce a neziskové instituce, pracuje podle ČSÚ asi 700.000 lidí. Z toho 79 procent patří do vzdělávání, veřejné správy a obrany.

Newsletter