ČSÚ: Obavy z koronaviru již ovlivnily důvěru v ekonomiku

Celková důvěra v ekonomiku se meziměsíčně snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti únoru poklesl o 3,2 bodu na hodnotu 94,4. Indikátor důvěry podnikatelů se rovněž snížil o 3,2 bodu na hodnotu 93,1. Indikátor důvěry spotřebitelů poklesl o 3,6 bodu na hodnotu 100,5.  Ve srovnání  s březnem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů nižší.

Důvěra podnikatelů v odvětví průmyslu se meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 4,2 bodu na hodnotu 88,6, což byla nejnižší hodnota od června 2013. Hodnocení současné celkové poptávky se téměř nezměnilo. Stav zásob hotových výrobků se meziměsíčně snížil. Podnikatelé očekávají pro období příštích tří měsíců výrazné snížení tempa růstu výrobní činnosti. Očekávání vývoje ekonomické situace firem v průmyslu pro období nejen příštích tří, ale i šesti měsíců, jsou oproti únoru horší. V meziročním srovnání je důvěra v průmyslu nižší.

V odvětví stavebnictví se důvěra podnikatelů meziměsíčně nezměnila. Indikátor důvěry zůstal na hodnotě 119,0. Hodnocení poptávky po stavebních pracích se oproti únoru téměř nezměnilo. Očekávání zaměstnanosti jsou přibližně stejná jako minulý měsíc. Meziročně je důvěra ve stavebnictví nižší.

Důvěra podnikatelů v odvětví obchodu se meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,3 bodu na hodnotu 99,8. Hodnocení celkové ekonomické situace se oproti únoru zvýšilo. Stav zásob zboží na skladech se nezměnil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období nejen příštích tří, ale i šesti, měsíců jsou výrazně nižší. V meziročním srovnání je ale důvěra v obchodě vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,5 bodu na hodnotu 94,2, nejnižší hodnotu od května 2014. Hodnocení celkové ekonomické situace se oproti minulému měsíci nezměnilo. Hodnocení současné celkové poptávky po službách se zvýšilo. Očekávání poptávky pro období příštích tří měsíců jsou v meziměsíčním srovnání výrazně nižší. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace podniků v odvětvích služeb jsou pro období nejen příštích tří, ale i šesti měsíců, meziměsíčně výrazně nižší. Meziročně je důvěra ve vybraných službách také nižší.

Mezi spotřebiteli se v březnu důvěra v ekonomiku meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 3,6 bodu na hodnotu 100,5. Z aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců výrazně zvýšily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se meziměsíčně také zvýšily. Úmysl spořit se mírně snížil. Obavy z růstu nezaměstnanosti se téměř nezměnily. Obavy z růstu cen se ve srovnání s únorem rovněž téměř nezměnily. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů nižší.

Sběr dat za podnikatelskou část konjunkturálních průzkumů probíhal v období od 1. do 17. března, za spotřebitelskou část od 1. do 16. března. Vnímání aktuálního stavu a očekávání ze strany podnikatelů a spotřebitelů jsou proto v dynamicky se vyvíjející situaci v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru v publikovaných datech zachyceny pouze částečně.

Dřívější zveřejnění této informace oproti původně plánovanému termínu bylo možné i díky tomu, že respondenti z podnikatelské sféry dodali potřebné podklady včas a v obvyklém rozsahu, přičemž část z nich již čelila prvním dopadům mimořádných opatření. Jejich úsilí si vážíme a tímto bychom jim rádi poděkovali.

Newsletter