ČSÚ: Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých meziročně ve 2.čtvrtletí klesla o 0,3 p.b. na 1,9 %

Celková zaměstnanost se podle Českého statistického úřadu ve 2. čtvrtletí 2019 meziročně zvýšila o 6,7 tis. osob a dosáhla 5 295,9 tis. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) se naopak meziročně snížil o 15,8 tis. Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých meziročně klesla o 0,3 procentního bodu na 1,9 %.

Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se ve 2. čtvrtletí 2019 proti 1. čtvrtletí 2019 snížil o 21,3 tis. osob. Meziročně vzrostl počet osob v hlavním zaměstnání o 6,7 tis., tj. o 0,1 % na 5 295,9 tis. Počet mužů se zvýšil o 5,9 tis. a počet žen o 0,8 tis. Tempo růstu celkové zaměstnanosti se však od druhé poloviny roku 2018 výrazně snižuje.

Změny ve věkové struktuře pracujících jsou ovlivněny především demografickými faktory, prodlužující se dobou přípravy na výkon budoucího zaměstnání a zvyšováním věkové hranice pro odchod do starobního důchodu. Snížil se počet pracujících ve věku do 40 let (o 56,3 tis.), zejména proto, že nejsilnější ročníky narozené v první polovině 70. let se již přesunuly do vyšší věkové kategorie. Počet pracujících ve věku 45–49 let se zvýšil o 45,7 tis. Výrazně se zvýšil i počet pracujících ve věku 55–59 let (o 24,0 tis.). Vzrostl i počet pracujících ve věku 65 a více let (o 6,3 tis.).

„Meziroční snížení počtu nezaměstnaných ve druhém čtvrtletí bylo způsobeno nejen vyšší poptávkou po sezónních pracovnících, ale též vytrvalou snahou firem naplnit potřebné stavy stálých pracovníků. Většina společností zatím výrazněji nepociťuje ekonomické zpomalení, a proto na trhu práce bez přestání hledá především kvalifikovanou pracovní sílu. Možnost výběru je tak pro podnikatele stále omezenější,“ řekl Petr Kymlička, partner poradenské společnosti BDO.

Stárnutí populace dokumentuje dlouhodobý vývoj průměrného věku pracujících. Ten se od 2. čtvrtletí 2010 zvýšil o 2 roky na 43,3 roku v letošním 2. čtvrtletí. Průměrný věk pracujících žen (43,7) je přitom vyšší než věk pracujících mužů (42,9 roku), což je dané i tím, že mladší ženy jsou častěji ekonomicky neaktivní kvůli péči o děti (rodičovské dovolené).

Odlišně se vyvíjela zaměstnanost podle zjištěných odvětvových činností. Meziročně se zvýšil počet pracujících v terciárním sektoru služeb (o 27,9 tis.), nejvíce v sekci zdravotní a sociální péče. Podle předběžných výsledků vzrostl i počet pracujících v dopravě a skladování a v sekci ubytování, stravování a pohostinství. V sekundárním sektoru průmyslu a stavebnictví zaměstnanost meziročně klesla o 7,4 tis. osob. Počet pracujících se zvýšil ve zpracovatelském průmyslu, naopak ve stavebnictví došlo k poklesu zaměstnanosti. V primárním sektoru se počet pracujících meziročně snížil o 13,4 tis.

Míra zaměstnanosti (podíl počtu pracujících osob ve skupině 15–64letých) se v porovnání s 2. čtvrtletím 2018 zvýšila o 0,3 p. b. na 75,0 %. U mužů vzrostla o 0,3 p. b. na 82,0 %, u žen o 0,3 p. b. na 67,8 %.

V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají, a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. Ve 2. čtvrtletí 2019 činil jejich počet 104,6 tis. osob, tj. o 3,7 tis. méně než ve stejném období roku 2018. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je schopno nastoupit jen 35,1 tis. těchto osob.

Newsletter