ČSÚ: Přebytek bilance v listopadu meziročně klesl na 10,2 miliardy korun

Podle předběžných údajů skončila v listopadu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 10,2 mld. Kč, který byl tak meziročně o 6,9 mld. Kč nižší.

Celkovou bilanci zahraničního obchodu1) se zbožím2) nepříznivě ovlivnilo především prohloubení schodku bilance s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 6,6 mld. Kč a snížení aktiva bilance s motorovými vozidly o 5,0 mld. Kč. Deficit obchodu s elektrickými zařízeními byl meziročně o 1,0 mld. Kč větší.

Příznivě na celkové saldo působil hlavně menší schodek bilance s ropou a zemním plynem o 2,0 mld. Kč (vliv poklesu cen na světových trzích), základními kovy o 1,8 mld. Kč (vliv  poklesu cen i nižšího dovozu železa a oceli) a chemickými látkami a přípravky o 1,1 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v listopadu přebytkem 64,8 mld. Kč a byla tak meziročně o 7,5 mld. Kč nižší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 0,9 mld. Kč a dosáhl 53,2 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 2,3 % a dovoz o 1,8 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu (o 0,4 %) a dovozu (o 0,7 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2018 klesl vývoz o 6,2 % na 325,5 mld. Kč a dovoz o 4,4 % na 315,4 mld. Kč. Listopad 2019 měl o jeden pracovní den méně než listopad 2018.

V lednu až listopadu 2019 dosáhl přebytek bilance zahraničního obchodu 152,1 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 49,0 mld. Kč. V tomto období stoupl meziročně vývoz o 2,3 % a dovoz o 0,9 %.

Newsletter