ČSÚ: Příjmy domácností nadále reálně rostly, zvýšila se míra investic nefinančních podniků

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 1,6 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně zvýšila o 1,2 % a míra úspor vzrostla o 0,5 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků se zvýšila proti předchozímu čtvrtletí o 0,3 procentního bodu.

Nefinanční podniky: vzrostla míra zisku i míra investic

Míra zisku ve 3. čtvrtletí byla 46,4 %, což je o 0,1 procentního bodu (p. b.) více než v předchozím čtvrtletí a o 0,7 p. b.1 více než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků vzrostly meziročně o 6,2 %1. Míra investic proti předchozímu čtvrtletí vzrostla o 0,3 p. b. a dosáhla 28,0 %. Meziročně klesla o 1,2 p. b.1

Domácnosti: reálné příjmy i spotřeba domácností vzrostly

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele vzrostl ve 3. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 1,6 %, meziročně o 3,6 %1. Reálná spotřeba domácností na obyvatele rostla mezičtvrtletně nižším tempem, konkrétně o 1,2 %. Meziročně se pak reálná spotřeba zvýšila o 3,9 %1.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve 3. čtvrtletí hodnoty 34 532 Kč1 a oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 1,2 %, meziročně o 3,5 %1.

Výsledkem rychlejšího růstu příjmů domácností než jejich výdajů proti předchozímu čtvrtletí byla vyšší míra úspor, a to 11,0 %. Míra investic v sektoru domácností proti předchozímu čtvrtletí vzrostla o 0,1 p. b. a dosáhla 8,8 %.

Zpřesnění odhadu HDP

Dle revizní politiky byly nově publikovány roční národní účty za rok 2018, které jsou nyní plně v souladu s notifikační verzí účtů za sektor vládních institucí z října 2019. Toto zpřesnění bylo bez vlivu na celková tempa růstu HDP ve 3. čtvrtletí 2019. HDP mezičtvrtletně vzrostl o 0,4 % a meziročně o 2,5 %

Newsletter