ČSÚ: Průměrná mzda vzrostla v 1. čtvrtletí reálně o 4,6 %

V 1. čtvrtletí 2019 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 7,4 %, reálně se zvýšila o 4,6 %. Medián mezd činil 27 582 Kč.

V 1. čtvrtletí 2019 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 32 466 Kč, což je o 2 236 Kč (7,4 %) více než ve stejném období roku 2018. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,7 %, reálně se tak mzda zvýšila o 4,6 %. Objem mezd vzrostl o 8,3 %, počet zaměstnanců o 0,8 %.

Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy v 1. čtvrtletí 2019 po očištění od sezónních vlivů 1,9 %.

Medián mezd (27 582 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 7,4 %, u mužů dosáhl 29 936 Kč, u žen byl 24 982 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 14 566 Kč a 51 420 Kč.

„Jak naznačují poslední šetření mezi firmami, citelný růst mezd posledních let výrazně zvyšuje náklady firem a snižuje tak jejich konkurenceschopnost. Ochota firem zvyšovat mzdy obdobným tempem jako v minulém roce tak bude navzdory pokračujícími přehřátému trhu práce podstatně nižší, což půjde i na vrub vyšším obavám ohledně zpomalování ekonomického růstu. Rekordní růst mezd z roku 2018 se tak letos zcela jistě nezopakuje a postupné zvolňování ekonomické aktivity tak naznačuje, že růst mezd již dosáhl v minulém roce svého vrcholu. Z toho titulu tak čekáme, že růst mezd letos zpomalí k 6 %, ČNB čeká ve své poslední prognóze růstu průměrné mzdy o 6,5 %, ministerstvo financí pak o 7,3 %,“ uvedl hlavní ekonom ING ČR Jakub Seidler.

Newsletter