ČSÚ: Stavební produkce pokračovala v červenci v růstu

Stavební produkce v červenci po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 3,7 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 1,5 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 11,2 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 25,0 %. Meziročně bylo zahájeno o 24,3 % bytů více. Dokončeno bylo o 2,3 % bytů méně.

Stavební produkce1 v červenci 2019 byla reálně meziměsíčně vyšší o 1,5 %. Meziročně vzrostla o 3,7 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku zvýšila o 1,9 % (příspěvek +1,4 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně vzrostla o 8,3 % (příspěvek +2,3 p. b.). Bez očištění byla produkce meziročně vyšší o 6,5 % (červenec 2019 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny více).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 ve stavebnictví se v červenci 2019 meziročně zvýšil o 0,9 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v červenci 2019 meziročně vzrostla o 8,3 %.

Stavební úřady v červenci 2019 vydaly 7 503 stavebních povolení, meziročně o 11,2 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 31,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 vzrostla o 25,0 %.

Počet zahájených bytů v červenci 2019 meziročně vzrostl o 24,3 % a dosáhl hodnoty 3 088 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 0,2 %, v bytových domech byl více než trojnásobný růst počtu zahájených bytů zčásti ovlivněn nízkou srovnávací základnou.

Počet dokončených bytů v červenci 2019 meziročně klesl o 2,3 % a činil 3 034 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu o 1,4 %, v bytových domech klesl počet dokončených bytů o 4,8 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v červnu 2019 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 0,6 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 0,5 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 1,4 %. Údaje za červenec 2019 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 18

Meziroční vývoj stavební produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Ukazatele týkající se zaměstnanosti ve stavebnictví se vztahují k celé populaci podniků s převažující stavební činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

V souladu s revizní politikou ČSÚ byly revidovány údaje za duben až červen 2019.. 9. 2019.

Newsletter