ČSÚ: Stavební produkce v únoru meziročně dále rostla

Stavební produkce v únoru reálně meziročně vzrostla o 5,3 %. Po vyloučení sezónních vlivů se meziměsíčně nezměnila. Stavební úřady vydaly meziročně o 4,2 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení klesla o 1,1 %. Meziročně bylo zahájeno o 26,8 % bytů více. Dokončeno bylo o 2,5 % bytů více.

Stavební produkce1 se v únoru 2020 reálně meziměsíčně nezměnila. Meziročně vzrostla o 5,3 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku zvýšila o 2,1 % (příspěvek +1,7 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně vzrostla o 21,9 % (příspěvek +3,6 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 ve stavebnictví se v únoru 2020 meziročně zvýšil o 0,5 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v únoru 2020 meziročně vzrostla o 8,3 %.

Stavební úřady v únoru 2020 vydaly 6 353 stavebních povolení, meziročně o 4,2 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 25,4 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 klesla o 1,1 %.

Počet zahájených bytů v únoru 2020 meziročně vzrostl o 26,8 % a dosáhl hodnoty 3 228 bytů. V rodinných domech došlo k nárůstu počtu bytů o 36,0 %. V bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 48,8 %.

Počet dokončených bytů v únoru 2020 meziročně rostl o 2,5 % a činil 3 047 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu o 0,6 %, v bytových domech počet dokončených bytů vzrostl o 24,8 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v lednu 2020 v EU27 meziročně vzrostla o 6,2 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 5,3 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 11,5 %. Údaje za únor 2020 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 04. 2020.

Výsledky za únor 2020 byly sestaveny standardně na základě zpracování měsíčního výkazu Stav 1-12 a s využitím administrativních zdrojů dat. Děkujeme všem podnikům, které nám data i v současné nelehké situaci poskytly, a ČSÚ tak mohl zpracovat výsledky v plném rozsahu.

Meziroční vývoj stavební produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Ukazatele týkající se zaměstnanosti ve stavebnictví se vztahují k celé populaci podniků s převažující stavební činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Newsletter