ČSÚ: Tržby v maloobchodě v únoru meziročně rostly

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v únoru zvýšily reálně o 3,9 %, bez očištění o 7,4 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně stagnovaly.

Meziměsíčně tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy v únoru reálně stagnovaly. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 0,5 %, za potraviny se nezměnily a za pohonné hmoty klesly o 2,1 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 3,9 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 7,0 % a za potraviny o 1,7 %, naopak za pohonné hmoty klesly o 1,4 %. V únoru 2020 bylo o jeden kalendářní den více než v únoru 2019, pracovních dní bylo stejně.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 7,4 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 10,5 %, za potraviny o 5,3 % a za pohonné hmoty o 2,0 %.

Největší vliv na meziroční růst neočištěných maloobchodních tržeb měl prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin (růst tržeb o 5,5 %) a internetový a zásilkový prodej2) (o 19,2 %). Dvojciferným tempem rostly tržby za prodej farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží (o 14,8 %), výrobků pro domácnost (o 14,5 %) a počítačového a komunikačního zařízení (o 14,3 %). Tržby ve specializovaných prodejnách s potravinami se zvýšily o 3,1 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 1,5 % a s oděvy a obuví o 0,2 %.

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 102,5 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami potravin, oděvů a obuvi, pohonných hmot, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, potřeb pro domácnost a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) vzrostly reálně meziměsíčně o 0,8 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se snížily o 5,5 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 4,6 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se snížily o 5,3 % a za opravy motorových vozidel o 1,5 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

Výsledky za únor 2020 byly sestaveny standardně na základě zpracování měsíčního výkazu SP 1-12 a s využitím administrativních zdrojů dat. Děkujeme všem podnikům, které nám data i v současné nelehké situaci poskytly, a ČSÚ tak mohl zpracovat výsledky v plném rozsahu.

____________________
Poznámky:
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Newsletter