ČSÚ: V březnu průmyslová produkce reálně meziročně klesla o 10,8 %

Průmyslová produkce v březnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 10,8 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 8,7 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 15,7 %.

Průmyslová produkce1 v březnu 2020 byla reálně meziměsíčně nižší o 8,7 %. Meziročně klesla o 10,8 %. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -5,0 procentního bodu, pokles o 25,8 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -1,6 p. b., pokles o 17,9 %) a  výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,9 p. b., pokles o 8,3 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích výroba potravinářských výrobků (příspěvek +0,3 p. b., růst o 6,9 %), výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvek +0,2 p. b., růst o 12,9 %) a zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků (příspěvek +0,1 p. b., růst o 8,8 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2 v březnu 2020 meziročně klesly o 9,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 11,9 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 6,1 %.

Hodnota nových zakázek2 v březnu 2020 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 15,7 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 13,1 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 21,0 %. K celkovému meziročnímu poklesu nových zakázek přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -10,9 p. b., pokles o 28,3 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -1,6 p. b., pokles o 16,6 %) a  výroba strojů a zařízení (příspěvek -1,6 p. b., pokles o 14,6 %). Nové zakázky vzrostly pouze v odvětvích výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek +0,2 p. b., růst o 17,0 %) a  výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvek +0,2 p. b., růst o 8,5 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3 v průmyslu se v březnu 2020 meziročně snížil o 2,6 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v březnu 2020 meziročně vzrostla o 3,2 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v únoru 2020 v EU27 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 1,3 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za únor 2020 dne 13. 5. 2020.

Průmysl v 1. čtvrtletí 2020
Průmyslová produkce1
 v 1. čtvrtletí 2020 po vyloučení sezónních vlivů byla v porovnání se 4. čtvrtletím 2019 nižší o 3,0 %. Meziročně klesla o 4,6 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenáchbyly v 1. čtvrtletí 2020 meziročně nižší o 3,0 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 5,0 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 0,4 %.

Hodnota nových zakázek2 v 1. čtvrtletí 2020 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 5,8 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 6,2 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 5,0 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3 v průmyslu se v 1. čtvrtletí 2020 meziročně snížil o 2,4 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v 1. čtvrtletí 2020 meziročně vzrostla o 5,3 %.

Newsletter