ČSÚ: V březnu se meziročně zvýšily ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu

Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 0,2 % a ceny průmyslových výrobců o 0,5 %. Vzrostly ceny stavebních prací o 0,5 % a ceny tržních služeb pro podniky o 1,5 %. Meziročně se snížily ceny zemědělských výrobců o 4,2 %, vyšší byly ceny průmyslových výrobců o 0,4 %, stavebních prací o 4,0 % a tržních služeb pro podniky o 2,8 %.

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 0,2 %. Klesly ceny brambor o 7,7 %, mléka o 0,8 % a skotu o 0,6 %. Ceny zeleniny vzrostly o 16,6 %, ovoce o 8,3 %, drůbeže o 6,7 %, jatečných prasat o 1,4 %, vajec o 1,3 % a obilovin o 0,6 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,5 %. Významně klesly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Nižší byly ceny chemických látek a výrobků o 1,6 % a těžby a dobývání o 0,6 %. Vzrostly ceny dopravních prostředků o 1,6 %, ceny obecných kovů a kovodělných výrobků a ceny pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků se zvýšily shodně o 0,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,4 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,5 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se zvýšily o 0,4 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 1,5 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 14,7 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 2,6 % a za služby v oblasti zaměstnání o 1,9 %. Ceny za poradenství v oblasti řízení klesly o 0,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,7 %.

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 4,2 % (v únoru o 3,8 %). V rostlinné výrobě se ceny snížily o 11,0 %. Ceny zeleniny byly nižší o 29,6 %, obilovin o 12,6 %, brambor o 9,3 % a olejnin o 4,1 %. Ceny ovoce vzrostly o 47,7 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 4,8 %, vzrostly ceny jatečných prasat o 35,4 % a vajec o 6,1 %. Nižší byly ceny mléka o 2,5 % a skotu o 2,4 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,4 % (v únoru o 1,4 %). Zvýšily se ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 8,3 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 9,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 4,0 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 15,0 %. Ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu vzrostly o 4,0 % a ceny dopravních prostředků o 0,6 %. Významně se snížily ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků klesly o 3,1 %, dřeva, papíru a tisku o 2,8 % a těžby a dobývání o 2,6 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly zejména ceny zboží krátkodobé spotřeby o 4,3 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,0 % (v únoru o 4,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,5 % (v únoru o 0,7 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,8 % (v únoru o 2,4 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 9,3 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 7,8 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 4,5 % a za služby v oblasti programování o 4,1 %. Ceny za bezpečnostní a pátrací služby byly vyšší o 3,9 %, za služby v oblasti nemovitostí o 3,1 % a za informační služby o 3,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,7 % (v únoru o 2,5 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – únor 2020 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v únoru meziměsíčně klesly o 0,6 % (v lednu vzrostly o 0,2 %). Nejvíce se snížily ceny v Dánsku o 2,2 %. V Rakousku byly ceny nižší o 0,8 %, v České republice o 0,7 %, v Polsku o 0,6 % a v Německu o 0,4 %. Nejvíce vzrostly ceny na Slovensku o 2,2 %.

Meziročně byly ceny v EU27 v únoru nižší o 1,0 % (v lednu o 0,4 %). Nejvíce se snížily ceny v Dánsku o 5,7 %. V Rakousku ceny klesly o 1,3 %.  Na Slovensku se ceny zvýšily o 2,9 %, v České republice o 1,4 %, v Polsku o 0,6 % a v Německu o 0,1 %. Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku o 3,4 %.

Newsletter