ČSÚ: V únoru průmyslová produkce klesla pouze mírně

Průmyslová produkce v únoru po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 0,9 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 0,3 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 3,1 %.

Průmyslová produkce1 v únoru 2020 byla reálně meziměsíčně nižší o 0,3 %. Meziročně klesla o 0,9 %. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,9 procentního bodu, pokles o 7,5 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,6 p. b., pokles o 7,6 %) a  výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 2,8 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +0,6 p. b., růst o 3,0 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,34 p. b., růst o 4,7 %) a zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků (příspěvek +0,27 p. b., růst o 16,0 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2 v únoru 2020 meziročně vzrostly o 0,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 1,7 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 3,7 %.

Hodnota nových zakázek2 v únoru 2020 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 3,1 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 5,5 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 2,8 %. K celkovému meziročnímu poklesu nových zakázek přispěla odvětví výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -1,2 p. b., pokles o 18,4 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,9 p. b., pokles o 7,3 %) a výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,7 p. b., pokles o 8,4 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +0,7 p. b., růst o 41,6 %), výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek +0,04 p. b., růst o 3,2 %) a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +0,02 p. b., růst o 0,04 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3 v průmyslu se v únoru 2020 meziročně snížil o 2,4 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v únoru 2020 meziročně vzrostla o 6,8 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v lednu 2020 v EU27 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 1,5 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za únor 2020 dne 16. 4. 2020.

Výsledky za únor 2020 byly sestaveny standardně na základě zpracování měsíčního výkazu Prům 1-12 a s využitím administrativních zdrojů dat. Děkujeme všem podnikům, které nám data i v současné nelehké situaci poskytly, a ČSÚ tak mohl zpracovat výsledky v plném rozsahu.

Newsletter