CVVM: Dle dvou třetin Čechů je zadlužení obyvatelstva i státu vysoké

Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení běžných občanů ČR, necelé dvě třetiny si totéž myslí o míře zadlužení státu. Vnímání míry zadlužení státu jako závažného problému od roku 2013 klesá, v menší míře totéž platí i o zadlužení obyvatelstva. Ukázal to průzkum CVVM

Newsletter