CVVM: Ekonomickou úroveň ČR hodnotí pozitivně 71 procent Čechů

Ekonomickou úroveň ČR nyní hodnotí pozitivně 71 procent lidí. Je to výrazné zlepšení proti situaci před třemi lety, kdy naopak převažovala negativní hodnocení. Mezi vybranými evropskými státy jsou na tom podle dotázaných ještě lépe Rakousko a Německo. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Ekonomickou úroveň ČR hodnotí šest procent lidí jako „velmi dobrou“ a 65 procent jako „spíše dobrou“. V lednu 2014, kdy CVVM podobný průzkum provedlo naposledy, byla jen dvě procenta lidí pro hodnocení „velmi dobré“ a 39 procent pro „spíše dobré“. Jako špatnou tehdy vnímalo ekonomickou úroveň země 58 procent dotázaných, nyní jich je 28 procent.

Hodnocení ekonomické úrovně ČR se velmi shoduje s vnímáním ekonomické situace v Česku. Optimističtěji se vyjadřují ti, kteří lépe hodnotí životní úroveň své domácnosti, a také osoby samostatně výdělečně činné, manažeři, studenti a lidé, kteří se na politické škále hlásí ke středovým stranám. Naopak pesimističtější jsou nezaměstnaní, nekvalifikovaní dělníci a dotázání sympatizující s levicí a pravicí.

Lidé mohli hodnotit také ekonomickou úroveň Rakouska, Německa, Slovenska, Slovinska, Polska, Maďarska, Ruska, Bulharska a Rumunska. Nejlépe dopadlo Rakousku s 95 procenty kladných hodnocení, druhé Německo získalo 94 procent. Na čtvrtém místě skončilo Slovensko, jehož ekonomickou úroveň hodnotilo 61 procent jako dobrou. „Slovenská ekonomika je v současnosti hodnocena historicky nejlépe od počátku srovnatelných měření,“ uvedlo CVVM. Na posledním místě skončilo Rumunsko s osmi procenty.

Průzkum se uskutečnil od 9. do 22. ledna a zúčastnilo se ho 1039 lidí.

Newsletter