Dalyová (Fed): Americká ekonomika stojí na silných základech, nadcházející období se ponese v duchu volatilních dat, které budeme muset přečkat, ve světle inflace čelíme tranzitorním faktorům, z hlediska dlouhodobých cen nepozorujeme jejich nárůst s rysy udržitelnosti

Newsletter