Dalyová (Fed): Diskutuje zahájení debaty o snižování tempa nákupů aktiv, měnová politiky má velmi silnou pozici, stále je však potřeba opatrnost, ještě jsme neučinili onen významným posun směrem k cílům mandátů, je tedy příliš brzy, bych řekli, že naše práce je hotová, v tomto směru bude potřeba si počkat na podzim a více konzistentní data

Newsletter