Den otevřených dveří v Notářské komoře ČR nabídne i rady zdarma

Notářská komora ČR v rámci letošního Dne evropské spravedlnosti uspořádá již podruhé Den otevřených dveří Notářské komory. Nejširší veřejnosti se zájmem o notářství či konzultaci zdarma bude kromě Prahy k dispozici i v regionech. Akce se koná v pondělí 22. října.

Letošní novinkou je rozšíření akce do regionů, takže veřejnost, kterou loni tvořili převážně zájemci o bezplatnou konzultaci, nemusí navštívit pouze budovu Notářské komory ČR v Apolinářské ulici v Praze. Notáři budou návštěvníkům poskytovat právní rady bez nároku na honorář i v těchto regionálních notářských komorách a institucích:

Praha – Apolinářská 442/12, 128 00 Praha 2 (10–16 hod.)

Brno – Kobližná 19, 602 00 Brno (10–16 hod.)

Ostrava – Masná 4, 702 00 Ostrava (9–15 hod.)

Plzeň – Právnická fakulta ZČU, sady Pětatřicátníků 320/14, 301 00 Plzeň (kancelář 218, 1. patro, 10–16 hod.)

České Budějovice – Široká 13, 370 01 České Budějovice (10–16 hod.)

Hradec Králové – Hořická 28, 500 02 Hradec Králové (10–16 hod.)

Ústí nad Labem – Revoluční 8, 400 01 Ústí nad Labem (10–16 hod.)

„Na prvním Dni otevřených dveří nás lidé nejčastěji žádali o radu týkající se jejich běžných životních situací, jako jsou převody nemovitostí, pozůstalostní řízení, zakládání společností s ručením omezeným do druhého dne, sepisování závětí nebo manželské smlouvy. Nyní se mezi žádostmi objevuje také nesporný rozvod u notáře, který česká legislativa zatím neumožňuje,“ podotýká k druhému ročníku akce prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.

Notářská komora České republiky a regionální notářské komory garantují výkon notářského povolání a dohlížejí na správné vedení notářských úřadů. Kontrolují také činnosti notářů, jejich etickou úroveň a výchovu notářů i jejich pracovníků. Notářská komora ČR reprezentuje zájmy notářů a zastupuje je v mezinárodních stycích.

Newsletter