Der Kurier: Jak a pojišťovat v dopravě použité věci? Jde to vůbec?

Pojišťování zásilek při přepravě je zárukou jistoty, že vás nezaskočí žádná nečekaná situace, zejména pokud jde o významně cennou zásilku. V souvislosti s pojištěním však může vyvstat otázka, jaké typy zásilek lze pojistit. Jedná se pouze o nové zboží nebo lze pojistit i starší kousky?

Vždy se jedná o individuální posouzení, ale v zásadě lze říct, že pojistit lze při přepravě jak nové, tak použité věci. Při přepravě použitých věcí se hovoří zejména o třech nejčastějších případech:

  1. Jednotlivé pobočky firmy si mezi sebou posílají použité zařízení, například počítač.
  2. Klient se zabývá repasováním součástek pro své zákazníky.
  3. Různá zařízení je potřeba poslat na opravu.

V první řadě je třeba zmínit, že na všechny tyto typy zásilek se vztahuje povinné pojištění v rámci Úmluvy CMR (Convention Marchandise Routière). Pojištění odpovědnosti silničního dopravce v rámci Úmluvy CMR začalo platit nově v rámci vnitrostátní přepravy od začátku roku 2019, v mezinárodní dopravě je uplatňováno již déle.

CMR pojištění se vztahuje na každou zásilku v rámci vnitrostátní nákladní dopravy,“ konstatuje Přemysl Lukeš, výkonný ředitel společnosti Der Kurier, www.derkurier.cz.

Úmluva CMR

Dle Úmluvy CMR je náhradová povinnost dopravce přímo závislá na hrubé váze zásilky, tedy maximálně 8,33 SDX (zvláštní práva čerpání) za kilogram, což odpovídá zhruba 260 českým korunám za kilogram.

Kromě pojištění odpovědnosti silničního dopravce v rámci Úmluvy CMR je také možné použité věci při přepravě připojistit pro případ ztráty či poškození,“ radí Přemysl Lukeš, výkonný ředitel společnosti Der Kurier, www.derkurier.cz.

V případě použitých věcí postupují pojišťovny velmi individuálně. Zohledňují faktory jako jsou technický stav věci, opotřebení, udávaná hodnota i stáří. Doložit je pak potřeba také připravenou standardní obchodní korespondenci jako jsou faktury, nabídky nebo vyčíslení nákladů. K vyčíslení škody používají pojišťovny také amortizační křivky. Přesný způsob postupu výpočtu si pojišťovny střeží předem vám jej zpravidla nesdělí.

Newsletter