Deset evropských států již funguje bez uhelných elektráren

Evropa při výrobě elektřiny postupně opouští uhlí. Důvodem je snižování emisí CO2 a ochrana klimatu. Doba uhelná tak postupně končí. Tento trend sílí v posledním desetiletí především v Evropské unii. Uhelné zdroje tak již neprovozuje Belgie, Estonsko, Island, Kypr, Litva, Lotyško, Lucembursko, Malta, Švýcarsko a Norsko. Dalších 12 států oznámilo odchod od uhlí v příštích letech. Do 2022 Švédsko a Francie; 2025 Irsko, Itálie, Rakousko, Británie; 2029 Nizozemí; 2030 Dánsko, Finsko, Portugalsko, Španělsko; 2038 Německo.

Aktuálně se uhelný phase-out diskutuje v Maďarsku a na Slovensku. Vznik uhelné komise byl ohlášen i v Česku. Výsledkem její práce by měl být termín konce uhelné energetiky v zemi, včetně jednotných podmínek pro všechny provozovatele a kompenzací pro dotčené regiony. Diskuzi na toto téma čeká posledních 7 členských zemích (Bulharsko, Chorvatsko, Řecko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko). 

Newsletter