Deset inovací, které urychlí globální komerční rozšíření sítí 5G

Huawei představil 10 klíčových aktivátorů sítí nové generace, které mají usnadnit vývoj všech frekvenčních pásem směrem k 5G. Zároveň představil inovativní uplink and slicing řešení typu end-to-end, která mají operátorům pomoci budovat kapacity pro poskytování plného spektra služeb. Cílem je zlepšit péči o koncové i průmyslové uživatele a zákazníky v jejich snaze být obchodně úspěšný. Pokrytí 5G sítí musí být obecně dostatečně kvalitní na to, aby zajistilo vynikající zákaznickou zkušenost. Zkušenost s 5G musí být lepší než s kteroukoliv předchozí generací. Rok 2020 bude pro sítě 5G klíčový, a to zejména z hlediska jejich komerčního rozšíření. 

Rozsáhlé zkušenosti s komerčními 5G sítěmi razantně urychlí celkový vývoj 

Podle informací asociace GSA ke konci roku 2019 oznámilo spuštění komerčních sítí 5G 62 operátorů ve 34 zemí světa a 41 operátorů podporuje Huawei. Výrobky a řešení 5G od společnosti Huawei preferuje většina světových operátorů. Huawei do této chvíle uzavřel komerční smlouvy na sítě 5G s 91 operátory a dodal více než 600 tisíc produktů 5G. Obecně budou všechny tyto zkušenosti s komerčním nasazením 5G využity ke zlepšení výkonu výrobků tak, aby splňovaly očekávání zákazníků a pomohly operátorům zavést komerční sítě 5G ekonomičtějším a efektivnějším způsobem. 

Komplexní portfolio pro zajištění konzistentní zkušenosti s 5G

Od nástupu výstavby sítí 5G se musí pečlivě plánovat nejen kapacita, ale i pokrytí, aby bylo možné zajistit konzistentní uživatelskou zkušenost. A k tomu má Huawei k dispozici komplexní portfolio produktů. Jejich třívrstvá architektura sítí zahrnuje základnové stanice Macro typu pro základní pokrytí a kapacitu, Easy Marco umístěné na pólových stanovištích k doplnění pokrytí a LampSite pro vnitřní digitální systémy. Huawei má také aktivní anténní jednotku (AAU) s nejlehčí technologií Massive MIMO na trhu. Ta váží pouhých 25 kg. 

Ultra širokopásmové řešení zjednodušující nasazení sítí

Optimální volbou k dosažení nejlepších zkušeností s 5G je implementace kontinuálního širokopásmového spektra časově děleného duplexu (TDD). Významný počet operátorů vzhledem k obsazenosti satelitů a diskrétní alokaci získává pouze nespojité segmenty spekter. Huawei představil jediná širokopásmová řešení na trhu podporující maximální šířku pásma 400 MHz. Všechna diskrétní spektra v rámci 400 MHz se tak mohou používat s jediným modulem. Díky tomu se zjednoduší nasazení jednotlivých připojených lokalit a dojde ke snížení nákladů pro operátory.

Aktivní anténní jednotka (AAU) typu Blade, aneb vše v jednom 

V procesu rozvoje mobilní komunikace používají operátoři jako řešení těžce dostupných lokalit vyšší počty anténních jednotek. Nyní se však musí potýkat s nedostatečným prostorem pro instalaci antén. Blade AAU od Huawei má ambici snížit náklady operátorů na údržbu a provoz, jakož i na investice do hardwaru. Blade AAU integruje aktivní anténní jednotku pro 5G a pasivní antény pro 2G/3G/4G do jediného boxu. Omezuje celkovou výšku na cca 2 metry k podpoře všech frekvenčních pásem na 6 GHz. Operátoři mohou novou jednotku využít k nahrazení antén pro 3G/4G a usnadnění zavedení 5G v rámci jediného prostoru pro instalaci antén. Integrovaná konstrukce navíc zjednodušuje instalaci v místě. To zefektivňuje proces výstavby 5G sítí a urychluje celkové nasazení. Aktuálně je daná jednotka nasazena v komerčním provozu například ve Švýcarsku a Číně.

První komerční řešení dynamického sdílení spektra na trhu (DSS), usnadňující zavedení kmitočtově děleného duplexu (FDD NR)

V roce 2020 se dočkáme rozšíření sítí 5G po celém světě. K dosažení rychlého pokrytí sítěmi mohou operátoři kromě běžných sítí 5G ve středním pásmu spektra zavádět také sítě 5G v pásmu FDD do 3 GHz. Pro nová spektra FDD Huawei navrhuje přímé nasazení 5G k významnému zlepšení efektivnosti spekter FDD s technologiemi NR (New Radio). Je prokázáno, že provoz technologií NR na frekvenci FDD může zajistit zlepšení uživatelské zkušenosti ve srovnání s LTE. V rámci stávajících spekter FDD může být nasazeno řešení dynamického sdílení spekter za 1 ms od Huawei. Tato technologie dynamicky alokuje zdroje spektra v řádu milisekund na základě požadavků služeb a provozu LTE a 5G, za současné maximalizace efektivnosti spekter. V listopadu 2019 byla technologie DSS od Huawei uvedena do komerčního provozu v Evropě. 

Špičkový algoritmus umožňuje nejlepší výkon sítě

Komplexní produktová portfolia a špičkové algoritmy udržující výkon technologie Huawei Massive MIMO je jedny z nejlepších. Ve smyslu softwarových algoritmů má Huawei k dispozici technologie jako jsou MU-MIMO, SRS či full-channel tvarování paprsku. Díky tomu lze zajistit optimální kapacitu, pokrytí a kvalitní uživatelskou zkušenost. V roce 2019 Huawei pomohl zavést komerční sítě 5G operátorům LG U+ v Jižní Koreji, EE ve Velké Británii a Sunrise ve Švýcarsku. V testech výkonu sítě prováděných agenturami RootMetrics a Connect pomohl Huawei svým operátorům umístit se jako první v uživatelské zkušenosti s průměrným poměrem rychlosti a frekvence odesílání dat směrem ze sítě k zařízení 1,5-2krát vyšším než v případě sítí konkurence.

Zelené 5G sítě 

Energetická účinnost je předpokladem udržitelného rozvoje mobilních sítí, zejména pro 5G. Huawei zajišťuje komplexní řešení pro úsporu energie. Pro úsporu spotřeby elektrické energie v rámci 5G, přepočtené na 1 bit, využívají tato řešení inovativních technologií, nových forem připojených lokalit a koordinace celé sítě založené na umělé inteligenci (AI). K dosažení 50krát vyšší kapacity v případě AAU pro 5G, ve srovnání s rádiovou jednotkou (RRU) pro 4G, a to se stejnou spotřeby energie, jde Huawei cestou inovativní tvorby čipové sady a inovativních algoritmů, hardwarových materiálů nejvyšší kvality a pokročilých technologií odvodu tepla. 

Konvergované řešení end-to-end nestacionárního (NSA) /samostatného (SA) pro budoucí digitalizaci průmyslu

Sítě 5G jsou pro digitalizaci průmyslu klíčové, to je odlišuje od předchozích generací. Sdružení 3GPP by letos mělo dokončit nový standard tzv. 3GPP Release 16. Od té doby budou mít sítě 5G ucelenější schopnosti mimořádně spolehlivé komunikace s nízkou latencí. Obecně se samostatná architektura (SA) považuje za nejvhodnější architekturu pro sítě páté generace. Huawei podporuje nejen architekturu SA, ale i architekturu nestacionární (NSA) ve smyslu sítě s rádiovým přístupem, základní sítě, čipových sad a terminálů. Ty dále pomohou operátorům budovat schopnosti plného spektra služeb pro zákazníky, domácnosti a všechna odvětví.

Technologie end-to-end supplementary uplink a uplink využije průmysl 

Tradiční systém konstrukce TDD se zaměřuje na požadavky vylepšeného mobilního širokopásmového připojení (eMBB), mezi kterými je schopnost downlinku mnohem vyšší než schopnost uplinku. Proto by bylo chybou plnit požadavek vysoké kapacity uplinku a nízké latence pro průmyslové využití, jako je živé vysílání ve 4K/8K. K vyřešení této situace Huawei představil inovativní uplink řešení typu end-to-end. Toto řešení koordinuje spektra TDD a FDD za účelem odemknutí uplink schopností a významného snížení latence. Navíc toto řešení umožní systému TDD pracovat s pásmy SUL na významném zlepšení uplink schopností. Výsledky testů sítí mobilních operátorů ukazují, že toto řešení snižuje latenci o 30 % a zvyšuje poměr až čtyřikrát. 

Síťové slicing řešení end-to-end usnadňuje průmyslovou digitalizaci

Huawei představil slicing řešení typu end-to-end, aby co nejefektivněji podpořila digitalizaci průmyslu. Toto řešení zahrnuje sítě s rádiovým přístupem, základní síť, dopravní síť a terminály. Operátoři a průmysloví zákazníci mohou nabídnout diverzifikované služby na zakázku a zajistit garantovanou vysokou šířku pásma a nízkou latenci pro zajištění obchodního úspěchu. Řešení je aplikovatelné na celou řadu průmyslových scénářů, jako jsou medicína, lodní doprava, inteligentní továrna nebo rozšířená realita v cloudu. To celkově umožňuje průmyslovým uživatelům snížit náklady a zlepšovat efektivitu při současné možnosti operátorů prozkoumat nové trhy.

Newsletter