Dlouhodobá odstávka na přečerpávací elektrárně Štěchovice skončila

Dlouhodobá odstávka na přečerpávací vodní elektrárně Štěchovice II je minulostí. Významný zdroj akumulující přebytečnou energii v soustavě prošel v uplynulých týdnech rozsáhlou opravou. Elektrárna slouží české energetice už 71. rokem, v modernizované podobě funguje od roku 1996. Do současnosti vyrobila více než 2,4 miliardy kWh elektřiny, což by stačilo na pokrytí roční spotřeby zhruba jednoho milionu českých domácností.

Štěchovická přečerpávací elektrárna je nejstarší a nejmenší ze tří českých zdrojů tohoto typu (dalšími jsou Dlouhé stráně a Dalešice), přesto „na jeden zátah“ dokáže za 4 hodiny přeměnit půl milionu kubíků vody v téměř 5hektarové horní nádrži na kopci Homole ve 200 MWh elektřiny. Po třítýdenní odstávce je zdroj opět v plném provozu.

„Štěchovická přečerpávací elektrárna je důležitou součástí české energetické soustavy. Od uvedení do provozu před více než 70 lety vyrobila více než 2,4 miliardy kWh elektřiny, což by stačilo na pokrytí roční spotřeby zhruba jednoho milionu českých domácností. Aby mohla plnit svou roli baterie v české energetické soustavě svědomitě plnit, potřebuje průběžné kontroly a opravy, jako byla ta letošní,“ říká Petr Maralík, ředitel Vodních elektráren ČEZ, a. s.

Vysoká hodnota přečerpávací vodní elektrárny Štěchovice spočívá v trvalé pohotovosti soustrojí, v rychlosti operativního najetí na plné zatížení za necelé 2 minuty, v nízké poruchovosti a vysoké účinnosti malého přečerpávacího cyklu 75,4 %. Při něm je voda v čerpadlovém režimu uskladněna do horní nádrže a následně, v čase zvýšené spotřeby energie v síti, hnána v turbínovém cyklu tlakovým potrubím zpět do údolí. Za plného provozu se zde valí až 27 m3 vltavské vody za vteřinu – množství, které by zaplnilo klasický 50metrový bazén za 20 vteřin.

Uplynulé týdny žila štěchovická baterie na elektřinu nejen pravidelnou roční provozní odstávkou nutnou ke kontrole soustrojí v asi 40 metrů hluboké strojovně, došlo ale také na plánovanou opravu horní nádrže, kterou s elektrárnou spojuje 582 metrů dlouhý přivaděč. „Specialisté se ve strojovně elektrárny věnovali kontrole vodních cest, zjišťování vad, kontrole tlakovzdušných zařízení, diagnostice a údržbě generátoru a transformátorů, řídicích systémů a ochran. Vedle toho bylo třeba provést sanační práce na hrázi horní nádrže. Bezpečnostní přeliv o třech polích s maximální kapacitou 25 m3/s je nyní opět připraven zvládat případné přeplnění horní nádrže,“ vrací se k hlavním bodům údržby Jaroslav Volník, vedoucí oddělení provozu vodní elektrárny Štěchovice.

Newsletter