Dolar zahajuje týden mírně silnější jak proti euru, tak ve vyjádření dolarového indexu. Silnější dolar proti euru je rizikem potenciálně slabší koruny obchodující se nad 27,20 za euro.

Do českého zdravotnictví míří 420 milionů korun z Fondů EHP

Dnes byl oficiálně zahájen Program Zdraví, který je podpořený z Fondů EHP 2014 – 2021. Během programového období bude rozdělena alokace téměř 420 milionů korun na projekty zaměřené na zlepšení duševního zdraví dětí, posílení prevence onemocnění a posílení role pacientů.

Zahajovací konference, která byla součástí akce Týdny pro duševní zdraví, proběhla ve čtvrtek 19. září 2019 v Rytířském sále Velkopřevorského paláce v Praze. Konferenci uspořádalo Ministerstvo financí jakožto zprostředkovatel programu společně s Ministerstvem zdravotnictví, které je partnerem programu. Zúčastnili se také zástupci Ministerstva zdravotnictví Norského království, Velvyslanectví Norského království v Praze nebo Norského institutu veřejného zdraví.

Program Zdraví je zaměřen na tři hlavní cíle. Prvním je zvýšení podpory duševního zdraví a pohody u dětí. Jedná se o pokračující podporu duševního zdraví z předchozího programového období, nově zacílenou na děti a dospívající. Druhým cílem je podpora nástrojů zlepšujících prevenci a včasné rozpoznání příčin onemocnění a též opatření zaměřená na správné užívání antibiotik. V neposlední řadě program cílí na posílení role pacientů a postavení pacientských organizací ve zdravotnickém sektoru.

„Norské fondy jsou jedním ze stabilních a velmi důležitých článků financování rozvoje zdravotní péče v České republice. Díky nim bylo v minulých letech úspěšně nastartováno velké množství projektů zaměřených především na zlepšení péče o duševní zdraví nebo na zlepšení péče o děti. V následujícím období pak půjde o projekty zabývající se zejména podporu duševního zdraví dětí, prevence přenosných a nepřenosných onemocnění nebo posílení role pacientů v systému zdravotnictví,“ řekl  ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Veřejné zdraví je od počátku důležitou prioritou Fondů EHP a Norska. V České republice bylo za 15 let fungování těchto fondů podpořeno množství projektů zaměřených na zlepšení veřejného zdraví, mnoho z nich ve spolupráci s norskými institucemi. Jsem velmi ráda, že pro aktuální třetí období jsme se s českou stranou shodli na prioritách, ve kterých si můžeme měnit zkušenosti a navzájem se od sebe učit,“ sdělila na zahajovací konferenci náměstkyně norského ministra zdravotnictví Anne Grethe Erlandsen.

Program podpoří celkem tři předem definované projekty a dále projekty podpořené v rámci dvou otevřených výzev a tří výzev tzv. malého grantového schématu, kde budou podpořeny menší projekty. Zájemci o grant mohou očekávat první výzvy již v letošním roce.

Více informací o Programu Zdraví a celkově o Fondech EHP 2014 – 2021 naleznete na stránkách www.eeagrants.cz/cs/programy/zdravi a také na sociální síti Facebook: EHP a Norské fondy

 

Newsletter