Do ČR přicestovalo téměř 1100 krajanů především z Ukrajiny

Ministerstvo vnitra od roku 2015 pomáhá českým krajanům. Program, který je určen cizincům s českým původem žijícím v zahraničí, využilo do dnešního dne necelých 1100 osob (cca 500 rodin) zejména z území Ukrajiny, ale i z dalších států.

Asistenční program není teritoriálně omezen. Je otevřen všem krajanům ze zemí mimo EU, kteří mají zájem usadit se v ČR a nemají možnost si samostatně zajistit podmínky k pobytu. Jedná se zejména o osoby žijící v ohrožených oblastech, sociálně slabé či zdravotně handicapované. „Všichni občané, kterým s přesídlením pomáháme, mají asistenci českého státu. Kromě dočasného ubytování jim stát ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Praha pomáhá např. s hledáním práce i vlastního trvalého bydlení. Krajané nacházejí uplatnění na pracovním trhu velmi rychle a také se bez problémů začleňují do české společnosti. Tento program můžeme hodnotit jako úspěšný,“uvedla ředitelka odboru azylové a migrační politiky Pavla Novotná.

Uvedený program navazuje na předchozí podobné projekty, v jejichž rámci byli do ČR přesídleni čeští krajané z oblastí postižených černobylskou jadernou havárií v letech 1990–1993 a z Kazachstánu v letech 1994–2001 a 2007.

Newsletter