Do oblasti fúzí a akvizic se promítá obava z ekonomické krize

V odvětví fúzí a akvizic je kvůli očekávání ekonomické krize zřejmá opatrnost. Podle odborníků z poradenské společnosti BDO se promítá do nižších multiplikátorů, které se využívají při tvorbě cen sjednaných transakcí. Násobky zisku před započtením úroků, daní a odpisů (ukazatel EBITDA) jsou nižší až o 20 %. Opatrnost je při akvizicích cítit také u bank, jež se podílejí na jejich financování. Protože indikátorů svědčících o budoucím ekonomickém poklesu přibývá, investoři své finanční prostředky šetří s úmyslem kupovat výhodněji až krize udeří.

Při tvorbě cen transakcí na poli fúzí a akvizic (neboli M&A) začíná být cítit opatrnost. Vyplývá to z chování manažerů a ekonomů, kteří počítají s možným příchodem recese. „Do výpočtu multiplikátorů, kterými se při fúzích a akvizicích násobí hodnota EBITDA, je promítán vliv očekávané hospodářské recese. Tyto multiplikátory jsou ve srovnání s loňskem nižší až o pětinu,“ řekl Petr Kymlička z poradenské společnosti BDO, která se specializuje na fúze a akvizice středních podniků a v loňském roce zrealizovala na 20 obchodních operací.

Nejatraktivnější je stále segment zdravotnictví

Nejvyšších hodnot multiplikátorů již delší dobu dosahují obchody v segmentu zdravotnictví. Jednou z hlavních příčin je fakt, že se jedná o odvětví nepodléhající příliš cyklickým vlivům. „Jednání o fúzích a akvizicích ve zdravotnictví probíhají v letošním roce se stejnou intenzitou jako loni. Nicméně jsme svědky vyjednávání o transakcích, při nichž jsou výrazně nižší multiplikátory EBITDA. Ty se v posledních letech výrazného ekonomického růstu standardně pohybovaly na úrovni dvanáctinásobku a nyní se zpravidla drží pod hranicí desetinásobku,“ upozornil Kymlička.

Potenciál průmyslu a opatrnost bank

Zájem investorů se v posledních měsících stáčí k průmyslu, a to navzdory jeho silné závislosti právě na ekonomických cyklech. Společnosti aktivní na poli M&A lákají především podniky zavádějící prvky čtvrté průmyslové revoluce. „Zaznamenáváme, že nejvíce poptávaným oborem se stává průmysl, který je stále více ovlivňován automatizací a robotizací. Investoři cítí možnost kompenzace lidské práce a díky tomu budoucí výrazné úspory na mzdových nákladech,“ odhaluje rozvíjející se trend na trhu fúzí a akvizic Kymlička. Ani při jednáních o obchodech v tomto odvětví se nevytrácí všudypřítomná opatrnost, a to zejména na straně bank, které se podílejí na jejich financování. „Banky jsou opatrnější při financování běžného provozu společností, ještě více však u akvizic,“ uzavřel Petr Kymlička s tím, že někteří investoři dočasně přerušili své aktivity a připravují si finanční prostředky až na chvíli, kdy ekonomická krize propukne.

Newsletter